Drempels weg


Toegankelijke website door en voor kinderen wint prijs bij ThinkQuest

Helemaal zelf en vooral samen gemaakt

27-06-2002
De website met de naam het effect van muziek is door kinderen voor kinderen gemaakt. Allereerst om aan te tonen hoe makkelijk het is om zélf een leuke toegankelijke website voor kinderen te maken. Maar ook om mee te doen aan een prijsvraag. Van de 5 kinderen die in het team zitten, zijn er 2 blind. Zij wonnen de Bijzondere Prijs.

De kinderen hebben helemaal zelf, door samen te werken als team, de website het effect van muziek gebouwd. Deze is zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt voor blinde en slechtziende kinderen. Natuurlijk wisten de 5 teamleden niet altijd precies hoe ze dat moesten doen, vertelt hun begeleider Phia Damsma. Maar dat was geen probleem. Er was namelijk ook een technisch begeleider. En die heeft stapsgewijs uitgelegd wat er moest gebeuren.

Bijzondere Prijs
De website is te vinden via www.thinkquest.nl (dat gaat wel moeizaam, want die website is slecht toegankelijk). ThinkQuest schrijft jaarlijks zogenoemde webstrijden uit. Daarvoor kunnen teams van leerlingen websites maken en inzenden. ThinkQuest Junior is bedoeld voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Voor dat onderdeel heeft het effect van muziek de Bijzondere Prijs gewonnen.

Via email
Uitleg kreeg het team met name via email en internet. Onderling bespraken de 5 kinderen in het team dan telkens, ook vooral via email, wie wat zou gaan doen. Elke keer als er een onderdeel klaar was, konden de anderen het dan van elkaar lezen. De volwassenen hebben dus niet verteld wat of hoe alles op de website moest komen te staan. Dat bepaalden de kinderen helemaal zelf. Damsma: Soms kwamen we als volwassenen weleens met een idee, maar dat werd meestal snel van tafel geveegd. Ze wisten zelf heel goed wat ze op de website wilden zeggen.

Krant
Het initiatief is eigenlijk ook bij de kinderen vandaan gekomen. Damsma schreef namelijk een internetkrant voor kinderen, en kreeg begin vorig jaar een e-mail. Daarin schreef een belangstellende vader me dat hij de krant zo leuk vond, zegt Damsma, maar dat deze niet toegankelijk was voor zijn blinde dochter. Vooral Damsmas zoon, die toen 11 jaar was, vond dat slecht. Hij wilde daar wat aan doen en vatte het plan op om zelf een website voor kinderen te gaan maken die wél toegankelijk voor blinden en slechtzienden zou zijn. Hij zocht via e-mail contact met de blinde dochter van de vader die had geschreven. Zij was enthousiast over het idee, en met zn tweeën zochten ze een team bij elkaar om de website te gaan maken. Van de 5 teamleden hadden ze er meteen 2 experts bij, want 2 meisjes in het team zijn blind.

Voor iedereen
Op de website staat veel over muziek. Logisch natuurlijk, gezien de titel. Er is ook muziek te beluisteren en een toegankelijk remix-spel zodat de bezoeker zelf muziek kan componeren. Dat laatste is misschien minder leuk voor doven en slechthorenden, maar ook voor hen is er nog genoeg te beleven. De website is tenslotte voor iedereen. De makers stellen zich bijvoorbeeld uitgebreid voor en leggen uit wat ze met de website willen bereiken en hoe die tot stand is gekomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Toegankelijke website door en voor kinderen wint prijs bij ThinkQuest '
Lees ook