Meer belangstelling voor pleegzorg door campagne

Persbericht

Utrecht, 29 oktober 2016

Meer belangstelling voor pleegzorg door campagne

Toegenomen belangstelling leidt nog niet tot meer aanmeldingen

Zo’n vierduizend mensen hebben het afgelopen jaar een informatieavond bezocht over pleegzorg. Dat is ruim vijftien procent meer dan vorig jaar. Verder blijkt uit onderzoek dat de kennis over pleegzorg is vergroot en meer mensen denken dat pleegzorg iets voor hen kan zijn. Dat zijn resultaten van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’, die in september 2015 startte. De toegenomen belangstelling heeft vooralsnog niet geleid tot een grotere instroom van pleegouders: afgelopen jaar meldden zich circa 2.500 nieuwe pleegouders aan. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de opening van de Week van de Pleegzorg.

Hogere eisen

De belangstelling is gegroeid, maar het belangrijkste doel van de campagne om 3.500 nieuwe pleegouders te werven is (nog) niet gehaald. Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland begrijpt dat belangstelling niet automatisch leidt tot aanmelding: “We zijn ons ervan bewust dat we veel vragen van pleegouders. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is wettelijk vastgelegd dat pleegzorg de eerste keus heeft bij een uithuisplaatsing. Hierdoor zien we een toename van pleegkinderen en ook de ernst van de problemen bij een deel van de pleegkinderen is toegenomen. Dat maakt ook dat pleegzorgorganisaties in de voorbereiding en screening kritischer kijken naar de draagkracht van aspirant-pleegouders.” Els Rienstra denkt dat mede daardoor de grenzen van de participatiesamenleving in zicht komen: “In ons pleegouderbestand zien we veel mensen die ook andere (mantel)zorgtaken op zich nemen. De stagnatie in de werving van nieuwe pleegouders bevestigt voor ons nogmaals het belang van binding en behoud van de huidige pleegouders. Dat is daarom ook een van de speerpunten in de Week van de Pleegzorg.”

Opening Week van de Pleegzorg 2016

Op zaterdag 29 oktober geeft Olympisch en wereldkampioen openwaterzwemmen Maarten van der Weijden de aftrap voor de Week van de Pleegzorg in het Optisport zwembad De Waterhoorn in Hoorn. Met deze actieweek die loopt tot en met 6 november wil Pleegzorg Nederland de aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Webinar ‘Kies jij voor pleegzorg?’ op 30 oktober en een reizende foto-expositie, die op 31 oktober in Roosendaal wordt geopend. In het hele land worden pleegouders bedankt voor hun inzet met speciale workshops, een verwenmiddag voor pleegmoeders en pleegoudercafés. Op weekvandepleegzorg.nl staat een overzicht van alle activiteiten.

Pleegzorg in Nederland

Een pleeggezin is het beste thuisalternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Afgelopen jaar hebben 22.512 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van ruim 18.000 pleeggezinnen. De Week van de Pleegzorg is onderdeel van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’, die in 2015 is gestart. De campagne is financieel mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Stichting Kinderpostzegels en een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel: ' Toegenomen belangstelling leidt niet tot meer aanmeldingen pleegzorg '


Lees ook