Gemeente Den Helder

TOEKENNING POP-GELDEN VOOR DUINZOOMPROJECTEN

datum: 9 oktober 2001

Aan twee deelprojecten van het Duinzoomplan van de gemeente Den Helder is vorige week subsidie toegezegd vanuit het POP (Plattelands Ontwikkelings Programma). De subsidies bedragen 4,5 miljoen gulden voor het natuurontwikkelingsproject Duinzoom-noord en fl. 720.000,= voor de Fiets- en Kanoroute.

De duinzoom van de gemeenten Den Helder en Zijpe is een integraal onderdeel van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Kop en Munt. Gezamenlijk en stap voor stap proberen de beide gemeenten en de stuurgroep Kop en Munt de deelprojecten te realiseren. Toekenning van de POP-subsidie is een zeer belangrijke stap voorwaarts.

Het POP is een Europese stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en legt het accent op herstructurering van de agrarische sector met als doel het meer aantrekkelijk te maken voor de inwoners van stad en land. De aanvragen lopen via de provincie. Een van de voorwaarden is dat co-financiering vanuit de publieke sector evenredig is aan de subsidiebijdrage. De POP-gelden zijn een enorme stimulans voor de verbetering voor de landbouw, maar ook voor natuurontwikkeling en recreatie.

Met de verwezenlijking van het Duinzoomplan streven de gezamenlijke partijen naar duurzame invulling van de duinzoom. En daarmee tot een forse versterking van de ecologische hoofdstructuur.

duinzoom-noord De toegekende subsidie voor het gebied Duinzoom-noord bedraagt 4,5 miljoen gulden. Dit natuurontwikkelingsgebied, met recreatief medegebruik, beslaat 45 ha. en grenst in het noorden aan natuur- en recreatiegebied Mariëndal. Momenteel ligt een concept inrichtingsplan op tafel. Het landschapsarchitectenbureau Ten Haaf en Bakker is nog druk bezig de laatste hand te leggen aan het definitieve plan. Streven is volgend najaar de starten met de uitvoering.

fiets- en kanoroute De toegekende POP-subsidie voor de fiets- en kano-route bedraagt fl. 720.000,=. De fiets- en kanoroute begrenst het Duinzoomproject aan de oostzijde. Het tracé loopt van de Doggersvaart onder Nieuw Den Helder tot aan de vaart bij de Van Foreestweg. Fietsers, kanoërs, wandelaars, ruiters en skeelerrijders kunnen straks genieten van deze multifunctionele en attractieve route die Den Helder met Juliandorp verbindt. Ook voor de fiets- en kanoroute is het streven in 2002 te starten met de eerste werkzaamheden.


Deel: ' Toekenning POP-gelden voor duinzoomprojecten te Den Helder '
Lees ook