DATUM KENMERK MEER INFORMATIE DOORKIESNUMMER
4/6/99 524/99/mvk G.J.C. Schilthuis (050) 5205863

Embargo tot dinsdag 8 juni 1999, 20.30 uur

Promotieprijs Kamer van Koophandel
toegekend aan CMG Noord-Nederland B.V.

De Kamer van Koophandel voor Groningen heeft de promotieprijs voor het jaar 1999 toegekend aan CMG Noord-Nederland in Groningen. De Kamer brengt daarmee haar waardering tot uiting voor de positieve wijze waarop CMG stad en provincie in haar wervingscampagnes in beeld brengt.

CMG Noord-Nederland is een zelfstandig onderdeel van de internationale CMG-groep dat zich 11 jaar geleden in Groningen vestigde in reactie op de verhuizing van de Centrale directie van de PTT. De CMG-vestiging in Groningen maakte een gestage groei door tot momenteel circa 300 medewerkers en mag tal van grotere bedrijven in Noord-Nederland tot haar klanten rekenen.
Om op een voor de IT-sector gespannen arbeidsmarkt de juiste personeelsleden te vinden, voert CMG Noord-Nederland campagne in dag-, week- en vakbladen en op de radio. Groningen wordt daarin aangeprezen als een provincie met een uitermate plezierige woon- en werkomgeving. Regelmatig houdt CMG Noord-Nederland acties waarbij overnachtingen worden aangeboden, zodat potentiële werknemers deze positieve aspecten zelf kunnen ervaren.

Met de toekenning van de promotieprijs plaatst de Kamer van Koophandel jaarlijks een bedrijf of andere organisatie in de schijnwerpers die buiten de eigenlijke doelstelling om bijdraagt aan een positieve beeldvorming van de provincie Groningen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 gulden.

Deel: ' Toekenning promotieprijs Kamer van Koophandel Groningen '
Lees ook