Gemeente Den Haag


6 januari 1999

Stadspenning voor de heer F.L.A. van Veen

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft aan de heer F.L.A. van Veen de Stadspenning toegekend.

Frederik Laurens Abraham van Veen is 25 jaar onafgebroken bestuurslid geweest van het Haaglands Politie Mannenkoor 'Entre Nous'. In april vorig jaar legde hij zijn bestuursfunctie neer. Tijdens zijn bestuursperiode zette hij zich met grote inzet en toewijding in voor Entre Nous. Hij droeg in wezenlijke mate bij tot de instandhouding van de vereniging en toonde zich een goed promotor voor het koor. De laatste jaren als bestuurder was hij als bibliothecaris verantwoordelijk voor de muziekbibliotheek. De heer Van Veen bleef zich ook na zijn aftreden als bestuurslid inzetten voor Entre Nous en verricht thans allerlei hand- en spandiensten.

Wethouder Pierre Heijnen van Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid reikt de Stadspenning uit aan de heer Van Veen op woensdag 6 januari om 16.30 uur in het buurtcentrum 'Ons Centrum' aan de Tesselsestraat 59 in Den Haag tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Entre Nous.

Deel: ' Toekenning Stadspenning Den Haag - 1205 '
Lees ook