Toekenning van prijs aan 'de Spaghettiflat'


Journalistieke stimuleringsprijs van Mediam'Rad

TOEKENNING JOURNALISTIEKE PRIJS, 20070126 -- `De spaghettiflat, little Italy in de polder' van Daniela Tasca en Tonino Boniotti ontvangt de Mediam'Rad Prikkel. De Prikkel stimuleert journalistieke samenwerking tussen mainstream- en een migrantenmedia. Innovatie staat daarbij voorop. Het onderwerp is internationale samenwerking, migratie, of mondiale ontwikkelingen vanuit een lokaal perspectief.

Mediam'Rad honoreert twee bijzondere aanvragen die getuigen van een originele invalshoek en een samenwerking tussen meerdere partners. Een grijze flat in Zaandam vormt het uitgangspunt voor persoonlijke verhalen en gebeurtenissen in `De spaghettiflat, little Italy in de polder'. In de flat begint de geschiedenis van Italiaanse immigranten die 40 jaar geleden naar Nederland kwamen. In dit multimediale project worden film, website, een themadag en diverse publicaties gezamenlijk ingezet. De flat is een symbool en een monument voor herinneringen aan die tijd.

De comic `Mister Kim' van Adinda M'Gbra krijgt een eervolle vermelding. De strip, getekend door Alassane Thiam uit Dakar, vertelt het verhaal van een Senegalees die van plan is naar Europa te emigreren. De vorm waarin dit actuele thema behandeld wordt is luchtig en toegankelijk. Dit maakt het mogelijk mensen bij een moeilijk thema te betrekken.

Aan de Mediam'Rad Prikkel is een geldbedrag verbonden, alsmede faciliteiten en begeleiding, in samenwerking met o.a. Syntens (www.syntens.nl) en de GEA Adviesgroep (www.gea.nl) om de mogelijkheden van duurzame samenwerking te ontwikkelen.

De prijsuitreiking van de Mediam'Rad Prikkel vindt plaats op 17 februari tijdens de mediadag Welingelichte kringen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De middag staat in het teken van de rol die journalisten met een niet-Nederlandse achtergrond kunnen spelen in de berichtgeving en het publieke debat. Zij zijn immers thuis in delen van de Nederlandse samenleving die andere journalisten alleen van 'buitenaf' kunnen beschrijven.


Deel: ' Toekenning van prijs aan 'de Spaghettiflat' '
Lees ook