Toekomst bijzondere schapen bedreigd door Hoogheemraadschap


Zaandam, 20131205 -- De toekomst van een groep bijzondere schapen is onzeker, nu ze van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) letterlijk het veld moeten ruimen. De vijftien schapen grazen op een weiland in Zaandam, en vormen de voornaamste genenpoel voor het zeldzame Manx Loaghtan schapenras op het Europese vasteland. HHNK heeft besloten de pacht van het weiland op te zeggen naar aanleiding van een onderzoek naar dioxinevervuiling van de grond. Hoewel de grond volgens dat onderzoek niet vervuild is, de schapen niet voor consumptie bedoeld zijn, en alle geraadpleegde bevoegde instanties geen gevaar voor de volksgezondheid zien, zet het HHNK haar besluit toch door.

De verantwoordelijke medewerker heeft in gesprekken met betrokkenen herhaaldelijk aangegeven "er geen verstand van te hebben". De gedupeerde eigenaren van de kudde hebben tot nu toe nog geen goede nieuwe plek voor de schapen kunnen vinden. Door het besluit van de HHNK medewerker wordt behalve de toekomst van de Manx Loaghtan schapen in Europa ook die van het kleinschalige ecologische wolbedrijf Woolness dat de Manx wol in Nederland verkoopt bedreigd. "Het is ongelooflijk hoe de overheid op zo'n oneerlijke manier je levenswerk om zeep kan helpen," aldus Nanda, eigenaar van Woolness.Noot voor redacties:

Deel: ' Toekomst bijzondere schapen bedreigd door Hoogheemraadschap '


Lees ook