Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

27 januari 2003

Toekomst land- en tuinbouw nu veiligstellen

Het NAJK vestigt haar hoop op een evenwichtig regeerakkoord. Hierin moet met name aandacht geschonken worden aan de grootste bedreigingen voor de sector op dit moment: bedrijfsovername, ruimtelijke ordening en regelgeving. "De toekomst voor land- en tuinbouw moet nu veiliggesteld worden," stelt vicevoorzitter Harjo Hoiting.

De kiezer heeft zich uitgesproken. De partijen moeten snel aan de slag om te gaan regeren. De toekomst van de agrarische bedrijven in Nederland loopt ernstig gevaar. Jaarlijks daalt het aantal overnames. Het afgelopen jaar werden slechts 1200 agrarische bedrijven overgenomen, dit in scherp contrast met de bijna 20.000 overnames in het midden en kleinbedrijf. Het aantal agrarische bedrijven daalde dit jaar onder grens van 100.000.

Moeizame bedrijfsovername
Financiering bij bedrijfsovername is het grootste knelpunt. Lange maatschappen en torenhoge schulden maken vernieuwing en innoverend ondernemen bijna onmogelijk.
Vijf jaar geleden deed het toenmalige regeerakkoord een belofte om steun te geven aan startende boeren en tuinders. Deze werd niet ingelost. Het vorige kabinet sloeg het laatste restje steun voor de jonge starters de bodem in door de tante Agaath regeling radicaal af te schaffen. Heel even leek er eind vorige jaar een kleine doorbraak te komen, maar in januari van dit jaar maakten de banken een definitief einde aan deze, voor de jonge ondernemers zo belangrijke, investeringsregeling.

Ruimtelijke ordening
Ook in de sfeer van Ruimtelijke Ordening kan veel worden gedaan om de land en tuinbouw een duwtje in de goede richting te geven. Om de toekomstige agrariërs een perspectief te bieden, moet er iets gebeuren met de hoge waardes van grond en productierechten. Het instellen van een openruimte heffing kan daarbij zeker helpen, meent het NAJK. Met dit pleidooi voor een heffing op de open ruimte staat het NAJK zeker niet alleen. Efficiënter omgaan met de ruimte in het landelijk gebied staat hoog op de maatschappelijke agenda.

Onduidelijke regelgeving
Willen we een innoverende sterke sector, dan mag het niet zo zijn dat er tig-regeltjes zijn die een belemmering vormen. Het NAJK pleit dan ook nadrukkelijk voor het instellen van een experimenteerruimte. Een wet die jonge boeren de gelegenheid geeft voor vernieuwing en ruimte biedt voor innovatie, en onderzoek.

Daadkracht en hart
De tijd van aarzelen is om! De klok in de land en tuinbouw staat op vijf voor twaalf. Jonge boeren en tuinders zijn bereid te investeren, maar dan moeten zij wel in de gelegenheid worden gesteld. En die ruimte moet het komende regeerakkoord creëren. Het NAJK hoopt vooral op een daadkrachtige coalitie, een coalitie met hart voor de Nederlandse Land en Tuinbouw, maar vooral een regeerakkoord waarin agrarische ondernemen niet langer wordt bestraft.

Deel: ' 'Toekomst land- en tuinbouw nu veiligstellen' '
Lees ook