Vereniging FME-CWM

Onderzoek naar toekomst Nederlandse plaatverwerkende industrieHet eindrapport van de sectorstudie naar de toekomst van de Nederlandse plaatverwerkende industrie is verschenen. Het rapport maakt deel uit van de Nationale T&U Agenda, een gezamenlijke toekomstverkenning van uitbesteders en toeleveranciers met een focus op het jaar 2005. De sector roadmap Plaatwerk is een initiatief van de NEVAT Groep Plaatverwerkende Industrie (GPI). Inzet is het ontwikkelen van (nieuwe) scenario's waarmee de plaatwerksector zijn ambities voor de middellange termijn kan verwezenlijken.

Contrasten
De plaatwerksector heeft in meerdere opzichten een bijzondere status binnen de toeleveringsindustrie. De contrasten zijn groot. De marges zijn bevredigend en de bedrijven groeien behoorlijk snel, maar de gemiddelde plaatwerktoeleverancier heeft steeds meer moeite om te voldoen aan de huidige standaards in de markt. De Nederlandse plaatwerkindustrie heeft op de buitenlandse markt, vooral in technisch opzicht, een zeer goed imago. Daar staat weer tegenover dat slechts weinig plaatbewerkers écht zijn doorgedrongen tot de modulentoelevering. Plaatwerk hangt nog onderaan de toeleveringsketen, waardoor de mogelijkheden die de laatste tijd zeer snel toenemen, onderbenut blijven. De plaatwerkbranche is ook een sector van hardlopers en langzaamlopers, en van soms zeer verschillende inzichten. Dit typeert overigens een toeleveringsbranche die zich opmaakt voor een nieuwe ontwikkelingsfase.

Markt is regionaal en heterogeen
De contrasten binnen de plaatverwerkende industrie kunnen door een aantal omstandigheden worden verklaard. Ten eerste varieert de status van plaatwerk onder OEM-bedrijven, en dus ook de inkoopformule die men hanteert. Ten tweede is de plaatwerktoelevering sterk regionaal georiënteerd. Met het huidige businessmodel (toelevering vanuit één locatie; functioneel ingerichte bedrijven, portfoliobenadering) is de afzetmarkt op voorhand beperkt tot een straal van driehonderd kilometer maximaal. Hierdoor is de concurrentie, en daarmee ook de drive om te professionaliseren, minder hevig dan in andere sectoren.

Plaatwerk is geen plaatwerk
Wat ook een rol speelt, is dat "de plaatwerksector" niet bestaat. De markt is erg heterogeen, waarbij de seriegrootte de dominante factor is. Deze bepaalt de rol van de toeleverancier in de keten. Tussen de diverse deelmarkten lopen de prioriteiten bovendien zeer sterk uiteen, zodat elke deelmarkt in feite om een specifieke aanpak en een specifieke set van competenties vraagt. Binnen het huidige businessmodel is het lastig om de diverse deelmarkten in organisatorische zin te combineren. De portfoliobenadering (toeleveren aan verschillende deelmarkten) die door veel bedrijven wordt gehanteerd, biedt grote voordelen in de zin van het spreiden van risico's, maar vindt ook zijn weerslag in de matige scores langs de meetlat van het maturity assessment.

Groeien moet: op weg naar nieuwe business-modellen Afhankelijk van het ambitieniveau zal de gangbare plaatwerkformule op een aantal essentiële punten moeten worden aangepast. Consolidatie van de huidige positie betekent dat plaatwerkbedrijven een forse professionaliseringsslag moeten aflopen. Een expansiestrategie, waarmee het talent van de Nederlandse plaatwerkindustrie breder kan worden weggezet op de buitenlandse markt, vraagt echter om zwaarder geschut. In dit kader zijn samen met de deelnemers scenario's ontwikkeld waarmee voldoende massa kan worden gemaakt om blijvend te kunnen voldoen aan de druk op productiviteitsverbeteringen en waarmee plaatwerktoeleveranciers hun regio, en de beperkingen die daaraan zitten, kunnen ontstijgen.

Het rapport over de plaatverwerkende industrie kost voor NEVAT-leden 65,- en 265,-voor niet-leden en kan worden besteld bij NEVAT, 079 - 353 13 00, info@nevat.nl. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


Zoekwoorden:

Deel: ' Toekomst Nederlandse plaatverwerkende industrie '
Lees ook