Provincie Noord-Holland

Persbericht, 20 september 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid: Burgerhuis Waterland De provincie Noord-Holland nodigt inwoners uit Waterland van harte uit om met gedeputeerde mr. H.M. Meijdam van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en met andere statenleden van de provincie Noord-Holland in het Burgerhuis Waterland te praten over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland-Zuid in het algemeen en dat van Waterland in het bijzonder.

Het Burgerhuis Waterland vindt plaats op:

Datum: dinsdag 2 oktober 2001
Tijdstip: van 19.00 tot 22.00 uur (tot 19.30 uur ontvangst met koffie)
Locatie: restaurant De Doele, Koemarkt 56 te Purmerend

In de discussie in het Burgerhuis staat het volgende centraal:

Thema;
De economische groei van het gebied moet gelijk opgaan met de goede leefbaarheid.

Centrale vraagstelling;
Wat kan, naar het oordeel van de deelnemers, de provincie bijdragen aan de leefbaarheid?

De vraagstelling wordt uitgewerkt in de volgende onderwerpen:
1. Wonen en werkgelegenheid
Waar moet de verdere groei van de bevolking en van de werkgelegenheid worden opgevangen?

2. Verkeer
Moet het streekplan nog voorzien in nieuwe of te verbeteren wegen en openbaar vervoer binnen Waterland? Zo ja, waar wordt dan aan gedacht?

3. Water
Water speelt een belangrijke rol in het streekplangebied. Er is veel water in Waterland. Dat moet zo blijven. Wat zijn de mogelijkheden voor vernatting van Waterland? Zijn er mogelijkheden om water te combineren met andere functies? Denk aan wonen en/of recreatie.

4. Recreatie
Waterland biedt veel recreatieve mogelijkheden. Moet het streekplan nog voorzien in meer of andere recreatie? Hoe kan het recreatief gebruik van het gebied worden bevorderd?
5. Landbouw
Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit in Waterland? Hoe kan de landbouw in het gebied zoveel mogelijk behouden blijven? Zijn er mogelijkheden om landbouw te combineren met recreatie? Wat wordt de rol van de boer?

Achtergrond
Gedeputeerde mr. H.M. Meijdam, statenleden en ambtenaren van de provincie trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving. Daarvoor organiseert de provincie dit najaar in elk van de verschillende regio's bijeenkomsten en bustours om burgers te betrekken bij het provinciale beleid. Deze regio's in het streekplangebied zijn: Zaanstreek, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Voor informatie en aanmelding kunnen belangstellenden contact opnemen met:
Rob Schimmel, tel: 023-5143345, schimmelr@noord-holland.nl en Rina Swart, tel: 023-5413174, swartc@noord-holland.nl. Meer informatie over het streekplan Noord-Holland-Zuid is ook te vinden op de website
Print persbericht

---

Deel: ' Toekomst ruimtelijke ontwikkeling Noord-Holland-Zuid '
Lees ook