Ingezonden persbericht

PERSBERICHT 08/05/02

Toekomst voor zonnecellen op varkensstal?

Energie is een 'hot' item: de liberalisering van de energiemarkt raakt uiteindelijk iedereen. Opvallend genoeg fungeert de agrarische sector dikwijls als voorloper: op de Floriade trekt het enorme, energiezuinige zonnedak miljoenen bezoekers. De glastuinbouw investeerde in het jaar 2000 243 miljoen aan energiebesparing, en experimenteert veel met nieuwe technieken zoals warmte-opslag, microturbines en brandstofcellen. Clustering van energie en optimalisatie van de energiebehoefte beginnen door te dringen. Succesvolle systemen worden enkele jaren later breder toegepast.

Ook in de veehouderij is er aandacht voor nieuwe en veelal duurzame energie. Bij veel boerderijen staan inmiddels windmolens en er worden proeven gedaan met zonnecellen op varkensstallen (project "Haal meer uit je dak"). De landbouw kan in de toekomst ook een rol gaan spelen bij het leveren van brandstof voor energie. De teelt van energiegewassen staat nog in de kinderschoenen en het is de vraag of die teelt in Nederland rendabel is. Maar onlangs maakte energiebedrijf Essent bekend dat zij de productie van duurzame energie door het verstoken van in Nederland geproduceerd snelgroeiend hout wil uitbreiden.

Het is dus zinvol om de ontwikkelingen rond energie in de land- en tuinbouw te volgen, als voorbeeld. De agrarische nieuwssite AgriHolland heeft daarom het dossier Energie in de Agrarische sector gepubliceerd op internet. In een tiental pagina's en honderden links krijgt de lezer een overzicht van de belangrijkste zaken rond energie, energiebesparing en duurzame energie in de land- en tuinbouw. In het dossier zijn ook een groot aantal voorbeeldprojecten opgenomen.

Het nieuwe dossier is te vinden op www.agriholland.nl/dossiers/energie/energie.html


---
Noot aan de redactie:
Voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de redactie van AgriHolland: A.W van der Kolk
Telefoon: 0317-467666
e-mail: a.vander.kolk@agriholland.nl

Deel: ' Toekomst voor zonnecellen op varkensstal '
Lees ook