Gemeente Etten-Leur

Toekomstconferentie Etten-Leur in meervoud

Vrijdag 28 mei 1999, aanvang 10.00 uur

Cultureel centrum De Nobelaer

Anna van Berchemlaan 2

Op vrijdag 28 mei aanstaande vindt de toekomstconferentie Etten-Leur in meervoud plaats. Inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, jongeren, gemeenteraadsleden en wethouders, en ambtenaren zullen met elkaar discussiëren over de toekomst van Etten-Leur.

Wat ging vooraf?

De gemeente wil graag samen met inwoners en maatschappelijke organisaties nadenken over de toekomst van Etten-Leur. Daarom is door het gemeentebestuur het project Etten-Leur in meervoud gestart. Meervoud, omdat er allerlei mogelijke toekomsten voor Etten-Leur in het verschiet liggen. De laatste maanden zijn er rondetafelgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, ouderen, jongeren, bedrijven en instellingen om die toekomsten meer inhoud te geven. Ook is er een telefonische en schriftelijke enquête gehouden om de mening van inwoners over de toekomst te peilen. Kinderen en jongeren hebben via de school meegedacht over Etten-Leur in het jaar 2030. Zij hebben tekeningen, opstellen en rapsongs gemaakt. Kortom op allerlei manieren heeft u inmiddels kennis kunnen maken met het project Etten-Leur in meervoud.

Wat gebeurt er op 28 mei bij de toekomstconferentie?

Allereerst krijgt u een presentatie van de uitkomst van de enquête. U hoort wat mensen op de telefonische en schriftelijke enquêtevragen hebben geantwoord. De prijzen van de scholenwedstrijd worden uitgereikt. U kunt de tekeningen, opstellen en modellen over Etten-Leur in 2030 bewonderen en de rapsongs horen die kinderen en jongeren voor deze scholenwedstrijd hebben gemaakt. Op basis van uw inbreng tot nu toe zijn de grote lijnen getrokken voor vier mogelijke toekomstbeelden voor Etten-Leur:

* een groot en dynamisch Etten-Leur

* Etten-Leur: groene recreatie

* verzorgd Etten-Leur

* rustig Etten-Leur

Vier richtingen waarin Etten-Leur zich kan ontwikkelen en die een totaal andere toekomst geven. In werkgroepen kunt u deze toekomstbeelden verder invullen en discussiëren over de waarschijnlijke en minder waarschijnlijke beelden. Wat zijn de aantrekkelijke en wat de minder gewenste kanten van ieder toekomstbeeld? Deze vier mogelijke toekomstbeelden vindt u nader omschreven in de gemeenterubriek in De Etten-Leurse Bode van 16 mei aanstaande. Als u zich bijtijds opgeeft voor de conferentie ontvangt u de tekst van de toekomstbeelden thuis.

Hoe gaat het daarna verder?

In de zomer worden de vier toekomstbeelden verder uitgewerkt. In het najaar volgt dan de vertaling naar de praktijk. Want wat betekent dat allemaal voor de keuzes die we moeten maken om bij het gewenste Etten-Leur van 2030 uit te komen? Welke gevolgen heeft dat voor bijvoorbeeld het wonen of welzijn of ruimtelijke ordening? Welke consequenties heeft dat voor het buitengebied of de samenwerking in de regio?

Deelname en aanmelding

Deelname: deelname aan de toekomstconferentie is gratis. Aanmelding: graag aanmelden vóór 21 mei telefonisch via nummer (076) 502 40 00. Organisatie: de toekomstconferentie wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek, een onafhankelijke, landelijke stichting voor politieke voorlichting en debat.

Programma Toekomstconferentie.

Deel: ' Toekomstconferentie Etten-Leur in meervoud '
Lees ook