persberichten

Bewoners kunnen zich inschrijven voor toekomstdebat

Zaterdag 18 september start het stadsdeel Amsterdam-Noord met Noordwaarts!, het grote debat over de toekomst van Noord. Tijdens de open dag van het nieuwe stadsdeelhuis geeft stadsdeelvoorzitter Hans Oosterbaan om 15.00 uur de officiële aftrap van Noordwaarts! Noordwaarts! is een bijzonder project waarin bewoners, ondernemers en geïnteresseerden samen met het stadsdeel op zoek gaan naar 100 kansen voor Noord. Doel van Noordwaarts! is te komen tot een Toekomstvisie voor Amsterdam-Noord in 2030 en een Investeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

In Amsterdam-Noord lopen op het moment al verschillende vernieuwingsprojecten. Dat zijn bijvoorbeeld de inrichting van het centrumgebied rond het Buikslotermeerplein, de inrichting van bedrijventerreinen en de komst van de Noord/Zuidlijn. Daarnaast wordt de leefbaarheid van de buurten in Noord verbeterd in het kader van het Grote Stedenbeleid. Door dit beleid is er nu geld beschikbaar voor stedelijke vernieuwingsplannen. Voorwaarde is wel dat deze plannen passen binnen een toekomstvisie. Stadsdeel Amsterdam-Noord wil daarom aan zo een toekomstvisie gaan werken. Deze visie moet er ook toe leiden dat er samenhang komt in de toekomstige projecten.

Omdat Amsterdam-Noord geen kans wil missen, wordt iedereen die Noord een warm hart toedraagt, bij Noordwaarts! betrokken. Nieuwe bewoners, geboren en getogen Noorderlingen, ouderen, jongeren, ondernemers, winkeliers, dijkbewoners, mensen uit het verenigingsleven en buurtactiegroepen... Iedereen kan zich inschrijven om mee te praten over de toekomst van Noord. Mensen die mee willen doen, kunnen zich opgeven tijdens de open dag van het stadsdeelhuis op 18 september, maar ze kunnen ook nu al bellen met het Projectbureau Toekomstvisie, telefoon (020) 634 92 64. Deelnemers zullen vanaf eind september vier maandagavonden bij elkaar komen om aan zogenaamde werktafels op zoek te gaan naar 100 kansen voor hun stadsdeel.

De mogelijkheden van Amsterdam-Noord kunnen op uiteenlopende gebieden gezocht worden. Om de deelnemers aan het debat alvast een richting te geven, zijn per werktafel verschillende gespreksthema's bedacht. Dit zijn de zogenaamde lijnen door Noord. Het gaat om bijvoorbeeld de Waterlandse Zeedijk, de IJdoornlaan, de voorzieningen in Noord en de jongerenlijn. De grote vraag van Noordwaarts is: hoe lopen deze lijnen in Noord in de toekomst? Is de Waterlandse Zeedijk dan een toeristische route of wordt de dijk in oude glorie hersteld? Blijft de IJdoornlaan enkel een verbindingsweg of wordt het een levendige, stadse hoofdstraat van Noord? Welke voorzieningen zijn nodig voor de toekomst: een groot zorgcentrum, huizen waar gewoond en gewerkt kan worden of meer kinderopvang?

De discussie over de lijnen moet resulteren in 100 kansen voor Noord. Deze zullen op 19 en 20 november gepresenteerd worden tijdens een groot publiek debat met als naam Noordplein 1. Daarna komt de volgende fase van Noordwaarts: de expeditie. Tijdens deze expeditie kijken deelnemers samen met politici en ambtenaren naar de haalbaarheid van de kansen. De beste kansen worden in het voorjaar van 2000 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met als naam Noordplein 2. Deze kansen zijn de basis voor een Toekomstvisie voor Noord in 2030 en een Investeringsprogramma voor de komende 10 jaar.

Deel: ' Toekomstdebat stadsdeel Amsterdam-Noord '
Lees ook