Gemeente Zaanstad

TOEKOMSTFESTIVAL OP 13 MAART IN DE KADE (1)

Op zaterdag 13 maart wordt in De Kade in Zaandam het Tweede Toekomstfestival gehouden.
Op dit festival wordt op een speelse manier gediscussieerd over onder meer de volgende onderwerpen:

* Stad versus dorp;

* Het grote sportdebat;

* De school van de toekomst;

* Duizenden bezoekers, duizenden overnachtingen? Het toeristische debat;

* Zaanse dienst in reorganisatie: de DSMB op werkschop;
* Presentatie van het 10-pleinen plan;

* Beelden uit naoorlogse wijken (Rosmolenbuurt en Vijfhoek);
* Schrijvers over Zaanstad.

Ook wordt op het festival de prijs voor het ontwerp voor de nieuwe Zaanse web-site uitgereikt.

Het programma
Onderstaand treft u het programma van de dag aan. Aan het programma werken onder meer mee: Lenette van Dongen, Cox Habbema, John Jansen van Galen, Kader Abdolah, Marcel Verreck, Sandra Rottenberg, Hansje Bunschoten, Rick Lorenzo Drost, Koen Franse en Ruud Vreeman.

Waarom een toekomstfestival?
Het bestuur van Zaanstad heeft met het vaststellen van de strategische visie 'Zaankanters 2015' een aantal ontwikkelopdrachten geformuleerd. Het bestuur wil graag met inwoners van Zaanstad in contact komen over de uitwerking van de strategische visie. Op het toekomstfestival worden zij geinformeerd over de stand van zaken. Daarnaast is het mogelijk om hun mening aan het bestuur te geven over zaken die zijn belangrijk vindt voor de toekomst.

PROGRAMMA TOEKOMSTFESTIVAL

13 MAART

IN DE KADE

Grote Zaal

12.30 uur
OPENING MET ZAALZANG

Onder leiding van Lenette van Dongen

12.45 uur
INTERVIEW MET COLLEGE VAN B&W

Onder leiding van Niesco Dubbelboer

13.15 uur
STAD VERSUS DORP

Onder leiding van Marcel Verreck

14.30 uur
DUIZENDEN BEZOEKERS DUIZENDEN OVERNACHTINGEN?

HET TOERISTISCH DEBAT

Onder leiding van Sandra Rottenberg

15.30 uur
HET GROTE SPORTDEBAT

17.15 uur
PRIJSUITREIKING INTERNETPRIJSVRAAG

Door Ruud Vreeman

Kleine Zaal

13.30 uur
DE SCHOOK VAN DE TOEKOMST

Onder leiding van Niesco Dubbelboer

14.45 uur
Zaanse dienst in reorganisatie DSMB OP DE WERKSCHOP

15.45 uur
PRESENTATIE VAN HET 10-PLEINENPLAN

Onder leiding van Cox Habbema

16.45 uur
MILIEU IN DE ZAANSTAD

Een lezing

Cafe

13.00 uur
BEELDEN UIT NAOORLOGSE WIJKEN: ROSMOLENBUURT

Gesprek tussen wijkbewoners en politici Gesprek deel 1
Onder leiding van Frank Bakker

13.45 uur
SCHRIJVERS OVER ZAANSTAD 1

John Jansen van Galen/Rob Vreeken

14.30 uur
SCHRIJVERS OVER ZAANSTAD 2

Kader Abdolah/RobVreeken

15.15 uur
SCHRIJVERS OVER ZAANSTAD 3

??/Rob Vreeken

16.00 uur
BEELDEN UIT NAOORLOGSE WIJKEN VIJFHOEK

Gesprek deel 2

Kleedkamer

vanaf 12.30 uur
WERK-ATELIER 10-PLEINEN PLAN

Overige locaties

Hele middag:

Corridor boven kleine zaal: INTERNETLABORATORIUM

Garderobe:
WAARZEGGER

VOOR DE KINDEREN

SCHMINKEN

Op verschillende plekken: TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR MUZIEK VAN EN MET

KOEN FRANSE

Podium grote zaal
DE MENINGSPEILING

Draag uw steentje bij

RONDJE FIETSEN OP DE 7-PERSOONSFIET

Zaanstad, 23 februari 1999

Deel: ' Toekomstfestival in De Kade Zaandam '
Lees ook