Stadsdeel Amsterdam Centrum


Toekomstplannen Czaar Peterstraat printversie
---

Dit plan is het resultaat van twee jaar intensieve samenwerking tussen het stadsdeel, bewoners, gebruikers, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar en andere belanghebbenden. Het is een leidraad voor de ontwikkelingen die de komende 10 jaar in de Czaar Peterbuurt plaats zullen vinden.

Informatie- en inspraakbijeenkomst

Op zaterdag 8 maart wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en belangstellenden waarin de visie op de buurt centraal staat. Op donderdag 13 maart kan officieel ingesproken worden.

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak wordt onder andere aandacht besteed aan onderwerpen als wonen, werken, verkeer, parkeren, veiligheid, voorzieningen en de openbare ruimte. Om de buurt weer 100 jaar mee te laten gaan, moet er met name in de woningvoorraad heel wat verbeterd worden. Om de buurt aantrekkelijk te maken voor onder andere tweepersoonshuishoudens (al dan niet met kinderen) en mensen die graag in een koopwoning wonen, zullen woningen opgeknapt en voor een deel ook samengevoegd worden.

Woonzorgzone

In de plannen staat het idee van een woonzorgzone centraal. Een woonzorgzone is een heel normale buurt, met als extraatje dat er een groot serviceaanbod is. De woonzorgzone is een initiatief van De Key en verpleeghuis Wittenberg. In een woonzorgzone ligt op een centrale locatie een dienstencentrum waar zowel jongeren als ouderen gebruik van kunnen maken: in het dienstencentrum zal onder andere ruimte zijn voor een buurtrestaurant, huisartsenpraktijk, verenigingsruimten, kinderdagverblijf, bibliotheek et cetera. Dit alles staat uitgebreid beschreven in het Plan van Aanpak.

Behandeling in de commissie

Naar verwachting vindt op 2 april 2003 de behandeling in de raadscommissie van het stadsdeel plaats. Hieraan voorafgaand zal op 13 maart een officiële inspraakavond plaatsvinden. Op 8 maart wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

Tijd: 13.30 uur.

Plaats: Werkspoormuseum, Oostenburgergracht 77.

Publicatiedatum: 7 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Toekomstplannen Czaar Peterstraat Amsterdam '
Lees ook