Gemeente Heeze-Leende


Streefbeeld landelijk gebied in oktober gereed

Toekomstvisie Boven-Dommel voor negentig procent helder

Onlangs discussieerden leden van reconstructiecommissie Boven-Dommel in conferentiecentrum Kapellerput te Heeze over de toekomstige inrichting van het buitengebied van Boven-Dommel. De verwachting is dat de toekomstvisie op het Brabantse platteland, ook wel streefbeeld genoemd, in oktober aan inwoners van Boven-Dommel wordt gepresenteerd. Het instellen van de reconstructiecommissie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. De commissie zet zich in voor een leefbaar landelijk gebied in Boven-Dommel, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Volgens secretaris van de commissie Erik Bruggink gingen aanwezigen met een goed gevoel aan het eind van de dag naar huis. Voor 90% zijn zij het eens geworden over de toekomstige contouren van het landelijk gebied van Boven-Dommel. "Enerzijds wilden we in de workshop scherp krijgen over welke punten nog onenigheid bestaat. Anderzijds zijn we met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke oplossingsrichtingen. We zijn echter een stap verder gegaan en hebben over diverse discussiepunten ook overeenstemming bereikt.
Het merendeel van deze punten is nu geslecht", aldus een tevreden Erik Bruggink.

Zorgvuldige aanpak
De leden hebben onder meer gesproken over de toekomst van de Strabrechtse Heide en de Vlaamse Weg. De vraag is of hier of op termijn landbouw of natuur moet prevaleren, of misschien een combinatie van beide. Erik Bruggink: "Een oplossing is niet zomaar bedacht. Bij zo'n knelpunt komen veel verschillende belangen kijken en dat vereist een zorgvuldige aanpak".
De commissie streeft ernaar met al deze belangen rekening te houden en zo te komen tot de optimale oplossingsrichting. Over andere onderwerpen was de commissie het al eerder met elkaar eens. Bijvoorbeeld over de beekdalen in het gebied. "Daar is geen sprake van en/of. We streven naar herstel van het beekdal (waterberging) èn herstel van de waterkwaliteit."

Streefbeeld in oktober gereed
Over de contouren van het concept streefbeeld, laat Erik Bruggink nog niets los. "Eerst informeren we onze klankbordgroepen en de achterbanorganisaties van onze commissieleden. Als we die reacties hebben verwerkt en het streefbeeld in de commissie is vastgesteld, zullen we de inwoners van Boven-Dommel op de hoogte stellen." Bruggink benadrukt dat het streefbeeld een discussiestuk is. "Het bepaalt de koers van de herinrichting van het landelijk gebied en wordt meegenomen in het uiteindelijke reconstructieplan. Het geeft dus nog niet het definitieve plaatje weer".

Waarom reconstructie?
Meer ruimte voor de landschappelijke functies natuur en water, een schoner milieu, een gezonde landbouw en een voor recreanten en bewoners aantrekkelijk landschap zijn doelstellingen van de Reconstructiewet. Deze wet maakt duidelijk dat het buitengebied in samenhang en samen met de streek opnieuw moet worden ingericht.

In Noord-Brabant werken zeven reconstructiecommissies aan een eigen reconstructieplan om deze op maat gesneden herinrichting mogelijk te maken. In de reconstructiecommissie zijn diverse belangenorganisatie vertegenwoordigd: landbouworganisatie ZLTO, waterschappen, ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme, de Brabantse Milieufederatie (mede namens de terreinbeheerders) en gemeenten. Het gebied Boven-Dommel omvat de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, Waalre, Heeze-Leende, Bergeijk, Valkenswaard en Cranendonck.

Gratis digitale nieuwsbrief
Inwoners van Boven-Dommel die meer willen weten over het werk van de reconstructiecommissie, kunnen een digitale nieuwsbrief opvragen bij de afdeling voorlichting van hun gemeente.

Deel: ' Toekomstvisie Boven-Dommel voor negentig procent helder '
Lees ook