Gemeente Haarlem

Toekomstvisie haarlem 2000-2010 op internet

De gemeente Haarlem heeft deze week haar Toekomstvisie Haarlem 2000-2010 op haar website gezet. In de Toekomstvisie wordt veel aandacht besteed aan de drie speerpunten; meer culturele en toeristische wervingskracht, centrum voor zakelijke dienstverlening en duurzaam goed wonen. De Toekomstvisie is te vinden onder de rubriek Grote Projecten waar ook informatie is te vinden over De Raaks en Ripperda.

Interactief proces

De Toekomstvisie is het afgelopen jaar ontwikkeld in een breed interactief proces waaraan vele betrokkenen uit de stad en de omgeving hebben deelgenomen. Zo waren er vier stadsdebatten in juli in de Bakenesserkerk waar meer als vierhonderdvijftig Haarlemmers discussieerden over de toekomst van hun stad.

Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004

Als vervolg op de Toekomstvisie is in het kader van het Grotestedenbeleid het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004 opgesteld. Hierin worden pakketten van maatregelen, plannen en ingrepen genoemd die er voor moeten zorgen dat het Haarlem van de toekomst de komende jaren een paar stappen dichterbij komt. De samenvatting van dit Ontwikkelingsprogramma is binnenkort op de website te vinden.

Ook gedruk verkrijgbaar

Vanaf 4 januari 2000 zijn in het gemeentelijk Infocentrum aan de Grote Markt 2 gedrukte versies van de Toekomstvisie Haarlem 2000-2010, het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004 en de samenvatting van het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004 beschikbaar voor geïnteresseerde Haarlemmers en niet-Haarlemmers.

14 december 1999

Deel: ' Toekomstvisie gemeente Haarlem 2000-2010 op internet '
Lees ook