Rechtbank UtrechtGemeente Amersfoort en Provincie Utrecht moeten Bestax B.V. toelaten tot openbare aanbestedingsprocedure Mobinet

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 5-10-2001

De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht hebben in juni 2001 aangekondigd dat het nieuwe contract voor het senioren- en WVG-vervoer in Amersfoort en omliggende gemeenten ("Mobinet") openbaar aanbesteed zou worden. Ondernemingen die toegelaten wilden worden tot de openbare aanbestedingsprocedure, moesten hun inschrijving persoonlijk op 8 augustus 2001 tussen 13.30 en 14.00 uur overhandigen aan een vertegenwoordiger van de onderneming die namens de gemeente en de provincie de aanbestedingsprocedure voerde.
Bestax B.V., een te Amersfoort gevestigde onderneming, heeft een dergelijke inschrijving ingediend, doch is niet toegelaten tot de openbare aanbestedingsprocedure, omdat de inschrijving na het daarvoor bepaalde tijdstip - namelijk op 8 augustus 2001 om 14.01 uur - zou zijn geschied.
Bestax B.V. heeft in dit kort geding gevorderd dat zij alsnog toegelaten wordt tot de openbare aanbestedingsprocedure. De formele vereisten van de aanbestedingsprocedure - en derhalve tevens het uiterste tijdstip voor indiening van de inschrijving - moeten strikt worden toegepast. De beoordeling van de vraag op welk tijdstip precies een inschrijving is ontvangen ligt naar het oordeel van de president in beginsel bij de aanbesteder. De aanbesteder moet ervoor zorgen dat de vaststelling van de tijd waarop de inschrijving wordt ingediend op een onafhankelijke en onpartijdige manier geschiedt, teneinde de gelijke behandeling van alle inschrijvende partijen te verzekeren. Dat is in het onderhavige geval niet gebeurd. De aanbesteder heeft de vaststelling van de tijd van ontvangst van de inschrijving mede gebaseerd op de waarneming van een concurrent van Bestax B.V. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De vordering tot het alsnog toelaten van Bestax B.V. tot de openbare aanbestedingsprocedure wordt dan ook toegewezen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD4054
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Toelating Bestax tot openbare aanbestedingsprocedure Mobinet '
Lees ook