Verbond van Verzekeraars

Toelichting op Herbouwwaardemeter woningen

Het Verbond heeft een toelichting op de Herbouwwaardemeter woningen opgesteld. De herbouwwaardemeter is in januari dit jaar geïntroduceerd als hulpmiddel voor een snelle, eenvoudige en globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van woningen en heeft daarmee de Handleiding en bijbehorende fotowijzer vervangen. Sinds de introductie kreeg het Verbond echter regelmatig de vraag waarom de herbouwwaardemeter tot hogere uitkomsten leidt dan de oude berekeningsmethodiek. Daarom is er nu een toelichting opgesteld.

De afgelopen twee jaar kwam er veel kritiek op de Handleiding en bijbehorende fotowijzer, zowel van de zijde van verzekeraars en experts als van verzekeringsadviseurs. De berekende herbouwwaarde zou in de meeste gevallen te laag zijn, waardoor velen besloten de handleiding niet meer te gebruiken. Uiteindelijk besloten het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) en het Verbond daarom de handleiding te herijken. Een en ander heeft geleid tot de ontwikkeling van de huidige Herbouwwaardemeter woningen, die in januari dit jaar geruisloos is geïntroduceerd. Het NCP en het Verbond kregen na de introductie toch veel vragen over verschillen met de oude handleiding. Daarom heeft het Verbond alsnog een toelichting op de herbouwwaardemeter gemaakt, waarin wordt ingegaan op de vraag waarom de herbouwwaardemeter tot hogere uitkomsten leidt dan de oude Handleiding en bijbehorende fotowijzer.

Oorzaken hogere uitkomsten
De belangrijkste oorzaken voor de hogere uitkomsten van de Herbouwwaardemeter woningen zijn onder meer gelegen in de gestegen materiaal- en loonkosten in 2001 (conform het CBS-indexcijfer + 7%) en de gestegen kosten door bouwmethoden, bouwbesluit, bouwmaterialen en luxe-elementen. Daarnaast zijn in de herbouwwaardemeter de fundering (+ 9%) en isolatie (+ 3%) in de basis m³-prijs opgenomen. Een vierde oorzaak wordt gevormd door de recente heftige ontwikkelingen in vraag en aanbod in de aannemerswereld. Een uitgebreide toelichting op de Herbouwwaardemeter woningen is hier te vinden.

Bondig, juli 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Toelichting op Herbouwwaardemeter woningen '
Lees ook