Statbel

Ministerie van economische zaken Vlaanderen

Toename van het aantal verkeersdoden op onze wegen

Statistiek van de verkeersongevallen - jaar 1998

Het wegverkeer speelt een belangrijke rol in het sociale leven. Het NIS maakt dan ook sedert lang statistieken op van de verkeersongevallen op basis van een formulier dat wordt ingevuld, hetzij door de gemeentelijke politiediensten, hetzij door de Rijkswacht, en dit voor elk verkeersongeval op de openbare weg met lichamelijk letsel.

Ongevallen

Voor 1998 vertonen onze statistieken een stijging van het aantal verkeersongevallen op de openbare weg van 2% in vergelijking met 1997 (51.167 tegen 50.082).

Slachtoffers

Het aantal slachtoffers is gestegen van 70.911 in 1997 naar 72.260 in 1998 (+2%).

Een meer gedetailleerde analyse toont:

* een stijging van het aantal doden (+10%, of 1.500 in 1998 tegen 1.364 in 1997),

* een daling van het aantal zwaargewonden (-5%, of 10.909 in 1998 tegen 11.432 in 1997),

* een stijging van het aantal lichtgewonden (+3%, of 59.851 in 1998 tegen 58.115 in 1997).

Voetgangers

Het aantal gedode voetgangers is gestegen met 14% (162 in 1998, tegen 142 in 1997).

Het aantal zwaargewonde voetgangers daarentegen is verminderd met 7%: 814 tegen 875.

Het aantal lichtgewonde voetgangers is lichtjes gestegen (+1%, of 3.050 in 1998, tegen 3.006 in 1997).

Auto's, motorfietsen en dergelijke

Wat de andere weggebruikers betreft doet zich hetzelfde scenario voor: er vallen meer doden, minder zwaargewonden en meer lichtgewonden. Een uitzondering zijn de motorrijders en hun passagiers. Hier is het aantal slachtoffers gedaald met 3%.

Binnen de agglomeratie

Positieve noot: het aantal dodelijke slachtoffers op de gemeentelijke wegen binnen de agglomeratie is in 1998 gedaald met 5% ten opzichte van 1997.

Weekendongevallen

In vergelijking met 1997 zijn er veel meer dodelijke ongevallen gebeurd tijdens het weekend (23% meer doden, of 641 in 1998, tegen 517 in 1997).

Tabellen uit onze jaarlijkse brochure zijn beschikbaar bij onze informatie- en documentatiecentra. Wij publiceren eveneens een maandbrochure, genaamd "Verkeersongevallen op de openbare weg met doden en gewonden - snelle statistiek", en dit drie maanden na de referentieperiode. Voor bijkomende inlichtingen: contacteer Rachel Vandercruyssen (tel: 02/548.65.91) of Roland Nardi (tel: 02/548.62.96).

Laatst gewijzigd op: 29-06-99 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Toename aantal verkeersdoden op Vlaamse wegen '
Lees ook