Nederlands Normalisatie-instituut

24 juni 1999

Normalisatie-instituut zoekt leden voor normcommissie

Toename hoogbouw vraagt om normen voor windhinder en bezonning

Delft - Windhinder is het gevolg van ontwerpfouten. Een norm met duidelijke definities en criteria voor windhinder kan ontwerpfouten in bijvoorbeeld hoogbouw in de toekomst verminderen. De toename van hoogbouw in Nederland zorgt ook voor bezonningsproblemen. Reden waarom het Nederlands Normalisatie-instituut heeft besloten een normcommissie in het leven te roepen die zowel windcomfort als bezonning in een norm kan gieten.

Omdat onderzoek uitwijst dat in een stedelijke omgeving vaak windhinder- en bezonningsproblemen optreden, voert het NNI momenteel een strategische verkenning uit. Hoogbouw, maar ook andere gebouwen beïnvloeden het buitenklimaat van de omgeving. De laatste jaren is er een verdichting gaande in de Nederlandse steden, waarbij steeds vaker wordt gekozen voor hoogbouwprojecten. Hierbij kan windhinder ontstaan en wordt relatief veel zon- en daglicht tegengehouden in en op de omliggende percelen.

Workshop
Tijdens een workshop voor stedenbouwfysica, die dit voorjaar door het NNI is georganiseerd als onderdeel van de strategische verkenning is georganiseerd, bleek dat er draagvlak is om een normcommissie in het leven te roepen die voor windcomfort en voor bezonning een norm gaat ontwikkelen.
De deelnemers van de workshop, medewerkers van architectenbureaus, medewerkers van Rijks- en gemeentelijke overheid, deskundigen van TNO en universiteiten en vertegenwoordigers van consumentenbelangen, concludeerden dat er sterke behoefte bestaat aan een heldere definitie van windhinder. De reden is dat windcomfort op dit moment nogal verschillend en subjectief wordt beleefd. Want wanneer is er sprake van windhinder of windgevaar? En wanneer spreek je bijvoorbeeld over een comfortabel windklimaat?
Ook naar bezonning moet volgens de diverse deskundigen in de workshop zeker gekeken worden, willen bouwers, overheden en anderen de kwaliteit van het openbare gebied kunnen waarborgen. De bezonning van de bouwmassas moet leidend zijn, maar tevens moet een goede combinatie gezocht worden met de daglichttoetreding in gebouwen. En actieve zonne-energie vereist een goede bezonningsmethode. Ook voor dit onderwerp is het de bedoeling dat er een Nederlandse norm wordt ontwikkeld.

Meer informatie
Belangstellenden voor de nieuwe normcommissie kunnen voor informatie terecht bij ir. R.H.M. Nouwen (015) 2 690 156.

terug

Deel: ' Toename hoogbouw vraagt om normen voor windhinder '
Lees ook