Provincie Groningen


Groningen, 8 februari 2000 Persbericht nr. 25

Toename inwonertal provincie Groningen

Het aantal inwoners in onze provincie is in 1999 met 2335 personen toegenomen.
Dit is de optelsom van een geboorteoverschot van 967 personen en een vestigingsoverschot van 1368 personen. Beide factoren lagen hiermee boven het niveau van het jaar ervoor.
Op 31 december 1999 telde de provincie Groningen 562.323 inwoners.

De bevolkingstoename kan voor het grootste deel op conto van de stad Groningen worden geschreven. Het inwonertal van de stad nam met 1768 personen toe tot bijna 173.000. Deze groei is grotendeels het gevolg van een hoog geboorteoverschot en een toename van het aantal studenten.
Daarnaast lijkt het erop dat door de bouw van veel nieuwe woningen de uittocht van gezinnen met kinderen is afgenomen. Groeicijfers waren er verder in het Westerkwartier waar de bevolking met 431 personen toenam, de regio Oost-Groningen (+298) en de regio Gorecht-plus (+63). In Noord-Groningen was sprake van een daling van het inwonertal met 225 personen.
Na de gemeente Groningen groeiden de gemeenten Stadskanaal (+246), Bedum (+208), Zuidhorn (+203) en Slochteren (+174) het meest. De grootste verliezers waren Delfzijl (-610) en Winschoten (-159). De daling van het aantal inwoners van Delfzijl wordt grotendeels veroorzaakt door een negatief migratiesaldo. Er vertrekken veel meer mensen dan dat zich vestigen. In Winschoten valt de daling voor het grootste deel te wijten aan een sterfteoverschot. Het aantal mensen dat overlijdt is hoger dan het aantal geboorten. Dit wordt veroorzaakt door de vergrijzing van de bevolking en komt in meer gemeenten voor, met name in de regio Oost-Groningen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050-3164075.

Deel: ' Toename inwonertal provincie Groningen '
Lees ook