NED. KANKERBESTRIJDING-KWF

GEWIJZIGD: Toename kanker vanwege na-oorlogse geboortegolf

Gewijzigd bericht: B E R I C H T O N D E R E M B A R G O

Embargo tot en met zaterdagochtend 15 juni, 08.00 uur

TOENAME KANKER VANWEGE NA-OORLOGSE GEBOORTEGOLF

Amsterdam, 14 juni 2002 - In 2015 zullen er ongeveer 85.000 nieuwe kankerpatiënten per jaar zijn, een stijging van 20.000 ten opzichte van nu. Vooral het percentage kankerpatiënten ouder dan 65 jaar neemt toe. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de vergrijzing van de generatie die geboren is in de na-oorlogse geboortegolf 1945-1955. Dit zal de druk op de zorgsector, verzekeraars, en op de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) als een van de financiers van kankeronderzoek in Nederland, aanzienlijk doen toenemen. Dit stelt KWF-voorzitter Marten Oosting in zijn jaarrede op de Algemene Ledenvergadering van het KWF, zaterdag 15 juni 2002 in Hilversum.

Tijdens de vergadering ontvangt de Leidse chirurg prof. dr. C.J.H. van de Velde de Prof. dr. P. Muntendamprijs. Deze KWF-onderscheiding wordt hem toegekend voor zijn wereldwijd erkende verdiensten op het gebied van chirurgie bij kanker. Journalist en ex-kankerpatiënt Jeroen Terlingen ontvangt het KWF-Persstipendium voor het schrijven van een Handboek voor overlevers.

Kanker is momenteel de tweede doodsoorzaak na hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden er nu circa 37.000 mensen aan kanker. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 400.000 mensen voor kanker in behandeling of onder controle. Door de vergrijzing komen er meer kankerpatiënten, en deze blijven door betere behandelmogelijkheden langer in leven. Kanker wordt daarmee steeds meer een chronische ziekte.

Uit het rapport van de Kankerregistratie van de Integrale Kankercentra over 1997, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, blijkt dat in dat jaar van de 33.978 nieuwe mannelijke patiënten 65% ouder was dan 65 jaar, van de 31.232 nieuwe vrouwelijke patiënten 53%. Volgens genoemd rapport overleden dat jaar 20.420 mannen en 16.713 vrouwen aan kanker. Van de mannen was 73% ouder dan 65 jaar, van de vrouwen 70%.

Ook uit Oosting bezorgdheid over de voortgang van het kankeronderzoek. De laatste jaren is de instroom van jong en creatief talent in het wetenschappelijk kankeronderzoek minder geworden. Velen zien namelijk meer carrièreperspectief in niet-wetenschappelijke banen. In landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, investeert de overheid duidelijk meer in kankeronderzoek. Uit niets blijkt dat de Nederlandse overheid plannen heeft om de achterstand in te halen. Het KWF dringt bij de overheid aan op het scheppen van meer financiële ruimte voor kankeronderzoek en voor de vertaling van de onderzoekresultaten naar de behandeling in de kliniek. Het bepleit bovendien met klem een beleid dat een carrière als onderzoeker voor talentvolle en gemotiveerde afgestudeerden aantrekkelijk maakt. Het KWF zelf stimuleert de instroom door het beschikbaar stellen van beurzen en subsidies voor jonge onderzoekers en behandelaars die zich willen toeleggen op de kankerbestrijding.

Muntendamprijs voor prof. dr. C.J.H. van de Velde

Prof. Van de Velde is als chirurg verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en geniet nationale en internationale faam op het gebied van de oncologische chirurgie. Hij ontvangt de Prof. dr. Muntendamprijs voor de grensverleggende vernieuwingen die hij heeft aangebracht in de chirurgische oncologie, met name ten aanzien van borstkanker, maagkanker en darmkanker. Daarnaast bekleedde hij veel bestuurlijke functies en voert hij de eindredactie over het Leerboek Oncologie, een standaardwerk voor de artsenopleiding. De prijs bestaat uit een penning met oorkonde. Tevens mag de winnaar in overleg met het KWF-bestuur een bedrag van 50.000 euro besteden ten behoeve van zijn werkterrein. Het is dit jaar de 27e keer dat de Prof. dr. Muntendamprijs wordt uitgereikt. De prijs is ingesteld in 1975 bij het afscheid van oud-Staatssecretaris voor Volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam (overleden 1986), als voorzitter van de Stichting KWF.

Jeroen Terlingen ontvangt KWF-Persstipendium

Tevens reikt voorzitter Oosting het allereerste KWF-Persstipendium van 5.000 euro uit aan Jeroen Terlingen (1943). Het KWF-Persstipendium stelt Terlingen (journalist, docent journalistiek en (ex-)Hodgkinpatiënt) in staat een Handboek voor overlevers te schrijven. Dit is bedoeld voor mensen die kanker hebben overleefd, of voor wie kanker een chronische aandoening is geworden. Het boek kan daarnaast publiek, hulpverleners en beleidsmakers een beter inzicht verschaffen in de problemen waar (ex)-patiënten tegenaan lopen.

Het KWF-Persstipendium is ingesteld op voorstel van oud-KWF-directeur Voorlichting en PR, Monda Heshusius, toen zij bij haar afscheid in 1999 de Prof. dr. Muntendamprijs ontving.

Het KWF-Persstipendium heeft tot doel journalisten in staat te stellen bijzondere journalistieke projecten te realiseren in de sfeer van kanker, kankerbestrijding of leven met kanker.


---
Mededeling voor redacties, niet voor publicatie:

Redacties kunnen voor meer informatie contact opnemen met Milou Halbesma, Hoofd Pers & PR van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, telefoon 020 - 5 700 538, e-mail pers/pr@kankerbestrijding.nl. Dit bericht staat ook op ANP-net en op
www.kankerbestrijding.nl/pers.

15 jun 02 08:00

Deel: ' Toename kanker vanwege na-oorlogse geboortegolf '
Lees ook