RIVM

VPR-pb 07/99
Bilthoven, 4 juni 1999

TOENAME SMART PRODUCTS OP NEDERLANDSE MARKT

De laatste jaren zijn steeds meer zogenaamde smart products op de Nederlandse markt te koop en is het recreatieve gebruik van deze middelen duidelijk toegenomen. Onder de verzamelterm smart products gaat een grote verscheidenheid aan middelen schuil; producten worden aangeboden als energierijke middelen, ontspannende en rustgevende middelen, seksuele stimulantia, en hallucinaties opwekkende producten. Overigens beogen veel van deze middelen een psycho-actieve werking te hebben. Daarnaast is er een groot scala aan "gezondheids-producten", voor een belangrijk deel bestaande uit vitaminen, mineralen en aminozuren.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de afgelopen jaren regelmatig door artsen gevraagd informatie te verstrekken over de mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik van deze middelen. Sedert jaren bedroeg het aantal vragen over dergelijke producten ongeveer 5 per jaar; meestal ging het dan om gebruik van hallucinogene paddestoelen. Vanaf 1997 is het aantal vragen toegenomen tot meer dan 80 per jaar en gaat het om allerlei producten uit bovengenoemde groepen, zoals bijvoorbeeld: hallucinogene planten (nachtschadefamilie, doornappel, nootmuskaat), cactussen, ephedra bevattende producten als plantaardige vervangers van XTC en guarana bevattende smartdrinks.

De meeste patiënten waarvoor nadere informatie bij het NVIC werd ingewonnen, hadden na gebruik van een of meer van deze producten acute klachten gekregen: veelal hevige opwinding en onrust, angst, hallucinaties, verwardheid en visusstoornissen. Inname van GHB, gammahydroxyboterzuur, heeft reeds diverse malen geresulteerd in een levensbedreigende vergiftiging. Gezien het grote gezondheidsrisico is verkoop van GHB verboden.

Centrale vraag bij het zich steeds uitbreidende assortiment middelen is natuurlijk: welke werkzame bestanddelen bevatten deze middelen nu eigenlijk en wanneer leidt gebruik hiervan tot gezondheidsschade. Dit RIVM rapport is samengesteld op verzoek van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken van het Ministerie van VWS en dient vooral als een praktische handleiding bij het evalueren van de verschillende producten die in de smart shops en bij andere verkooppunten verkocht worden. Belangrijke onderwerpen die beschreven worden zijn de verschillende producten en de wijze waarop zij verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld als thee, drankje, kauwgom, tabletten), de aanwezige (veelal plantaardige) verbindingen in deze producten, de effecten waarvoor het middel heden ten dage wordt gebruikt, en voor zover bekend de farmacologische werking en de giftigheid van de verbindingen. Bij producten van plantaardige herkomst zijn de concentraties van verbindingen sterk afhankelijk van groei-omstandigheden en bewerkingsprocessen. Dit betekent dat deze concentraties, ook binnen dezelfde productgroep, sterk kunnen wisselen, waardoor het erg moeilijk wordt om die dosering aan te geven waarbij een giftige werking ontstaat.

Onderzoek naar de gezondheidseffecten van het gebruik van deze producten zal duidelijk moeten maken naar welke productgroepen vanuit medisch oogpunt in de toekomst de meeste aandacht zal moeten uitgaan.

Nadere informatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Voorlichting en PR
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

tel. 030-2742560/3005 fax 030-2744441
e-mail: Annette.Lijdsman@rivm.nl

Exemplaren van het rapport zijn voor de media op te vragen bij bovengenoemd nummer.
Voor niet-media is het rapport schriftelijk aan te vragen bij:

Bureau Rapportenbeheer; fax: 030 - 274 4404 of via email o.v.v. rapportnr. 348802017. Het rapport kost fl. 40,--.

Deel: ' Toename smart products op de Nederlandse markt '
Lees ook