D.A.S. NED. RECHTSBIJSTAND

Toename zaken bankpasfraude bij DAS Rechtsbijstand

PERSBERICHT

Aantal zaken over bankpasfraude bij DAS Rechtsbijstand neemt toe

Amsterdam, 18 juli 2002

Het is de laatste tijd weer regelmatig in het nieuws: fraude met bankpassen. Ook DAS Rechtsbijstand, marktleider op het gebied van rechtsbijstand, ziet het aantal geschillen hierover toenemen. Helaas trekt de consument vaak aan het kortste eind. Alleen als de consument zorgvuldig met zijn bankpas en pincode is omgegaan, kan hij met succes aanspraak maken op schadevergoeding. Voorkomen is dus beter dan genezen. DAS heeft daarom een checklist opgesteld. Door de tips uit deze checklist op te volgen, verkleinen consumenten de kans op fraude met hun bankpas.

Op dit moment komen er 6 a 7 zaken per week bij DAS binnen die betrekking hebben op fraude met bankpassen. De gemelde geschillen variëren van ontvreemding van de bankpas en pincode uit het huis van de pashouder, tot meldingen waarbij georganiseerde bendes een strip op de geldautomaat geplakt hebben waardoor de pas wordt ingeslikt. Zij kijken intussen de pincode af en wanneer de pashouder wegloopt, omdat de automaat zijn pas niet teruggeeft, slaan zij hun slag (zie bijlage voor meer voorbeelden).

De uitgebreide juridische kennis die DAS met deze zaken heeft opgedaan, wil ze graag delen. Daarom heeft DAS een checklist met tips opgesteld, waarmee consumenten het risico op fraude met hun bankpas kunnen minimaliseren. Mocht de consument toch schade lijden als gevolg van fraude, dan zal hij zich in eerste instantie tot zijn bank moeten wenden. Wanneer de consument er met zijn bank niet uitkomt, kunnen verzekerden uiteraard bij DAS terecht voor advies en juridische bijstand.

De DAS-tips

1. Voorzorgsmaatregelen
Zoals iedereen wel weet, is het uitermate belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen om de bankpas met bijbehorende pincode nooit te verliezen. Bewaar uw pas dus zorgvuldig en laat deze buitenshuis nooit onbeheerd achter, ook niet in een afgesloten auto of op het werk.


2. Houd uw pincode altijd geheim
Houd uw pincode strikt geheim en noteer deze nergens, óók niet versluierd. Geef uw pincode aan niemand, ook niet aan partner, familieleden of de bank. Vernietig het originele briefje van de bank waarop de pincode staat vermeld.


3. Stop direct de transactie bij verdachte omstandigheden Zodra u maar iets merkt van verdachte omstandigheden, stop dan onmiddellijk met de transactie. Bijvoorbeeld als er personen te dichtbij u staan of u voelt dat er iemand probeert de pincode af te kijken.


4. Geef uw bankpas niet aan een ander
Geef uw bankpas zo min mogelijk uit handen. In bepaalde winkels/tankstations gaat de pinbetaling via de kassier(re). Kijk dan goed wat er met uw bankpas gebeurd. Bij verdachte omstandigheden direct de transactie stoppen.


5. Programmeer het telefoonnummer van uw bank in uw mobiele telefoon
Om snel te kunnen handelen is het slim het telefoonnummer voor het blokkeren van uw pas te programmeren in uw mobiele telefoon.


6. Bij diefstal / verlies direct blokkeren
Als er sprake is van diefstal of verlies van de pas, of u vermoedt dat van uw pas misbruik kan worden gemaakt, blokkeer dan direct uw pas via het door de bank opgegeven telefoonnummer.


7. Blokkeren bij inslikken van de pas door de automaat Als een geldautomaat uw pas inslikt, blokkeer dan direct uw rekening. Let op: mocht dit gebeuren buiten de openingstijden van de bank, wacht dan niet met het blokkeren tot de bank weer open is. Ga niet in op 'adviezen' van omstanders om bijvoorbeeld de pincode nogmaals in te toetsen.


8. Lage kredietlimiet
Neem een zo laag mogelijke kredietlimiet op uw rekening (bedrag dat u rood mag staan). Mocht uw bankpas toch in verkeerde handen komen dan blijft de schade in de meeste gevallen beperkt.


9. Aangifte bij de politie
Doe zo spoedig mogelijk na verlies of diefstal van uw pas aangifte bij de politie.


10. Advies vragen bij DAS
Indien u van mening bent dat de bank ten onrechte uw schade niet vergoedt en u bent verzekerd bij DAS, neem dan contact met ons op voor een telefonisch advies.


-einde bericht-

Deel: ' Toename zaken bankpasfraude bij DAS Rechtsbijstand '
Lees ook