AUTODATA NEDERLAND

Toenemende druk op prijzen gebruikte auto.s

AUTODATA Occasion Index daalt in 1999 scherper dan ooit: Toenemende druk op prijzen gebruikte auto.s

Hoofddorp, maandag 24 januari 2000 - De AUTODATA Occasion Index die het verloop in de showroomvraagprijzen voor gebruikte auto.s aangeeft, is het afgelopen jaar met 2,49 procentpunt tot een nieuw dieptepunt gedaald. De sterkste daling van het indexcijfer trad op in november en december. De verwachting is dat deze daling in het eerste half jaar van 2000 zeker zal doorzetten.

De AUTODATA Occasion Index toont over de eerste 10 maanden van het jaar 1999 een gelijkmatig verval. Het indexcijfer van januari (98,16) was in oktober (96,90) met 1,26 procentpunt gedaald. In de laatste twee maanden van het jaar maakt de AOX echter een duikeling, door nog eens met 1,23 procentpunt te dalen tot 95,67.
Deze daling van het indexcijfer is de scherpste sinds het bestaan van de AOX. In de drie jaar van zijn bestaan heeft de AUTODATA Occasion Index een geleidelijke daling meegemaakt. In december 1997 bedroeg het indexcijfer 98,72, in december 1998 was dat 97,95 en in december 1999 dus 95,67. De daling van de afgelopen twee maanden mag dan ook met recht een trendbreuk worden genoemd.

Op basis van deze trendbreuk is de verwachting dat de komende maanden de occasionprijzen nog meer onder druk komen te staan. Groeiende voorraden en toenemende statijd zitten de autobranche in de weg. Opmerkelijk is dat in de regionale verschillen van de occasionprijzen weinig is veranderd. Nog altijd liggen de prijzen van gebruikte auto.s in het oosten en noorden van ons land hoger dan de prijzen in het westen.

De AUTODATA Occasion Index wordt berekend aan de hand van 250.000 prijsobservaties van showroomvraagprijzen in het Auto Taxatie Systeem. ATS is het nationale informatie- en waardebepalingssysteem voor de in- en verkoop van gebruikte auto's, dat op initiatief van BOVAG en ANWB tot stand is gekomen.


---------------

Deel: ' Toenemende druk op prijzen gebruikte auto's '
Lees ook