Gemeente Terneuzen


Meer zekerheid per 1 januari 1999:

EEN APARTE INKOMENSVOORZIENING VOOR KUNSTENAARS

Met ingang van 1 januari 1999 is er een aparte inkomensvoorziening voor kunstenaars, te weten de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK). Een kunstenaar die onvoldoende inkomsten heeft is nu niet langer aangewezen op de bijstand, maar hij kan ook voor de WIK kiezen.

De WIK maakt het voor beroepsmatig werkende kunstenaars mogelijk een artistieke loopbaan te starten. Ook een tijdelijke terugval van inkomsten kan binnen de nieuwe regeling worden opgevangen. De Wet inkomensvoorziening kunstenaars is vooral bedoeld als steun in de rug voor (pas afgestudeerde) kunstenaars, die een renderende beroepspraktijk willen opbouwen.

De WIK geldt voor de scheppende, uitvoerende en toegepaste werkende kunstenaars. Daarbij wordt o.a. gedacht aan:


- (scheppend:) schilder, tekenaar, graficus, beeldhouwer, keramist, fotograaf, choreograaf, componist, filmer, literair auteur;


- (uitvoerend:) toneel- of filmacteur, danser, musicus, regisseur;


- (toegepast:) vormgever, architect, illustrator, grafisch ontwerper, literair vertaler.

Waarom de WIK?

Het individuele van de kunst geeft kunstenaars een bijzondere positie. Het is voor kunstenaars immers niet altijd gemakkelijk om met hun werk in hun levensonderhoud te voorzien.

De waardering voor hun werk staat niet bij voorbaat vast en het aanbod gaat meestal aan de vraag vooraf. Dat is de reden dat het voor veel, met name vooral voor pas afgestudeerde, kunstenaars moeilijk is om met hun artistieke werk voldoende inkomen te verdienen.

Ze zijn vaak afhankelijk van tijdelijke contracten of individuele opdrachten.

Over een periode van tien jaar kan via de W.I.K. maximaal gedurende 4 jaar een voor kunstenaars aangepast recht op een uitkering worden toegekend.

Voorwaarden

Om voor de WIK in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden:


- de betrokkene moet naar de maatstaven van de Algemene bijstandswet over onvoldoende inkomen beschikken;


- de betrokkene moet beroepsmatig als kunstenaar werkzaam zijn of willen zijn.

Dat betekent dat men aan twee toetsen moet voldoen: de inkomens- en vermogenstoets en de beroepsmatigheidstoets.

Waar meer informatie en waar aanmelden?

Belangstellenden die overwegen van deze regeling gebruik te maken kunnen voor meer informatie terecht bij de sociale dienst van hun eigen gemeente. Voor het aanmelden om voor de regeling in aanmerking te komen is in Zeeuwsch-Vlaanderen de gemeente Terneuzen aangewezen. De afdeling Sociale Zaken is gevestigd in het stadskantoor in Terneuzen, te bereiken via het stadhuis, Oostelijk Bolwerk 4 en telefonisch te bereiken onder nummer 0115 - 642 455.

Deel: ' Toepassing Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars in Terneuzen '
Lees ook