Gemeente Hilversum


Toeristisch beleid voor gemeente Hilversum

6 oktober 1999

Meer nadruk op media en cultuurgeschiedenis, steun aan sportieve en culturele evenementen en het verbeteren van de toeristische infrastructuur. Aldus luiden de voornemens waarmee het college van B&W vorm wil geven aan een toeristisch beleid voor de gemeente Hilversum. Voor de plannen, die nog dit jaar worden uitgewerkt, is voor het komend jaar ƒ 200.000,- gereserveerd.

De voornemens zijn gebaseerd op het onderzoek ´Licht uit, spot aan´ dat het Nederlands Economisch Instituut (NEI) onlangs in opdracht van de gemeente verrichtte. Het eindrapport, dat in nauw overleg met het Hilversums Overleg Toerisme (HOT)* tot stand kwam, geeft een sterkte-zwakte analyse van het huidige toeristisch-recreatieve aanbod en draagt bouwstenen aan voor een toeristisch beleid in Hilversum. Om lokale en regionale initiatieven goed op elkaar te laten aansluiten, vindt regelmatig overleg plaats met de regiomanager toerisme van het Gewest Gooi en Vechtstreek.

Als sterke elementen noemt het rapport de monumenten, het stadscentrum, het groen en de media. ´Zwak´ zijn het gefragmenteerde aanbod, het onbreken van een toeristisch imago en de beperkte bereikbaarheid. Omdat laatstgenoemde factoren het toeristische aanbod minder aantrekkelijk maken, is ervoor gekozen de media, het stadscentrum, culturele voorzieningen en natuurgebieden door middel van arrangementen en duidelijke routestructuren met elkaar te verbinden. Daarnaast krijgen de media als ´uniek toeristisch product´ een impuls. Daarbij wordt gedacht aan een jaarlijks terugkerend media-evenement bij de opening van het radio- en televisieseizoen. Een (wandel)route langs culturele voorzieningen is één van de opties om het cultuur-historisch aanbod nadrukkelijker te profileren. Tenslotte zal steun worden geboden aan evenementen die bijdragen aan het beeld van een levendige, dynamische stad.

Het Hilversums Overleg Toerisme (HOT) bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemers, de horeca, de cultuur, de media, de sport, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum.

Informatie.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer D.H.P. Neppelenbroek, afdeling beleid Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, tel. (035) 629 28 66.

Deel: ' Toeristisch beleid voor gemeente Hilversum '
Lees ook