FNV

Toeslagen voorbehouden aan mannen
Publieksvoorlichting - publieksvoorlichting@vc.fnv.nl

Vrouwen ontvangen minder vaak een toeslag op het loon dan hun manlijke collega's. Het maakt daarbij niet uit in welke sector zij werken. Dat is één van de conclusies die dr. Kea Tijdens trok uit het permanente loononderzoek van de loonwijzer.nl. De gegevens maken deel uit van een onderzoeksrapport dat in de 'Week van de https://www.loonwijzer.nl(Loonwijzer)' openbaar is gemaakt.

Als het gaat om toeslagen die werknemers boven op hun loon ontvangen is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen ontvangen minder vaak een toeslag. Dit is een van de conclusies de dr. Kea Tijdens trok uit het loonwijzer-onderzoek.

Bij de vele soorten van toeslagen die werknemers naast hun loon ontvangen komen vrouwen er nogal bekaaid vanaf. Symbool hiervan is de auto van de zaak. 17 procent van de manlijke werknemers beschikt over een leaseauto tegenover 7 procent van de vrouwelijke werknemers. Daar tegenover staat wel dat vrouwen hoger scoren bij vergoedingen voor woon-werkverkeer. Met name in de beroepen waar vrouwen ruimschoots vertegenwoordigd zijn, zoals de zorg en het onderwijs, zijn toeslagen niet gebruikelijk.

Wanneer het gaat om vakantiegeld, de meest voor komende toeslag, is er geen verschil tussen manlijke en vrouwelijke werknemers. Net zo min als bij bijdragen aan de premiespaarregeling en pensioenuitkering, eindejaarsuitkering, vaste gratificatie, bonus, beoordelingstoeslag, fooien en groepsprestatietoeslag.

Uit het onderzoek blijkt dat fulltimers vaker een toeslag ontvangen dan hun parttime collega's. Alleen bij de bereikbaarheidstoeslag is de deeltijder beter af.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de gegevens die ruim 16.000 werknemers achter lieten op https://www.loonwijzer.nl(loonwijzer.nl). Na de start van het loonwijzerproject in 2000 was er voor het eerst een vergelijk mogelijk tussen vrouwen en mannen. Het onderzoeksteam staat onder leiding van dr. Kea Tijdens en is een samenwerking tussen FNV, Ilse en de Universiteit van Amsterdam.

In de Week van de Loonwijzer wordt extra aandacht gevraagd voor het invullen van de https://www.loonwijzer.nl/enquete/enquete.html(vragenlijst) op www.loonwijzer.nl en zo mee te werken aan dit permanente internetonderzoek.

4 juni 2002

Het laatste nieuws van de FNV vindt u elke dag op https://www.fnv.nl/nieuws.

Zoekwoorden:

Deel: ' Toeslagen vaker voorbehouden aan mannen '
Lees ook