---

Toespraken
---

de plaatsing van laatste dodehoekspiegel

17-02-2003

toespraak van de staatssecretaris van Defensie, de heer C. Van der Knaap, ten behoeve van de plaatsing van laatste dodehoekspiegel op 17 februari 2003 in den haag.

Dames en heren, De wegen in Nederland zijn overvol. Elke dag begeven zich miljoenen auto´s, vrachtwagens, motoren, brommers, fietsers en voetgangers op de weg. Soms om grote afstanden te overbruggen, maar vaak ook om even snel wat boodschappen te doen in de supermarkt een paar straten verderop, of om even de kinderen bij school af te zetten. We staan er meestal niet bij stil dat het deelnemen aan het verkeer grote gevaren met zich mee brengt. Sterker nog, we weten wel dat onze mobiliteit grote gevaren met zich meebrengt, maar we willen er eigenlijk niet teveel aan denken. Toch is het goed om soms even stil te staan bij de kille cijfers van de ongevallenstatistieken. Het zijn slechts cijfers op een papiertje, maar als je je inleeft in de wereld die achter die statistieken schuilgaat ik heb het dan over de enorme drama´s die zich dagelijks afspelen in een aantal Nederlandse gezinnen - dan besef je weer dat we met zijn allen de plicht hebben om het verkeer zo veilig mogelijk te maken.

Soms kan met het nemen van een relatief eenvoudige maatregel een hoop ellende worden voorkomen. De verplichting om alle grote voertuigen in Nederland van een dodehoekspiegel te voorzien is zo´n eenvoudige, maar uiterst nuttige maatregel. Een maatregel waarbij met een relatief kleine financiële investering en enkele eenvoudige handelingen ik zal zelf zo dadelijk daarvan een demonstratie geven het zicht op andere verkeersdeelnemers sterk wordt verbeterd. Dat deze wettelijke maatregel van groot belang is blijkt wel uit de cijfers van de afgelopen jaren.

Als gevolg van onvoldoende zicht op een deel van het verkeer aan de rechterkant van vrachtwagens ik heb het dan over de zogenaamde dodehoek of blinde hoek waren de afgelopen jaren in Nederland gemiddeld dertig doden en negentig zwaargewonden te betreuren. Het gaat daarbij met name om kwetsbare weggebruikers als fietsers, bromfietsers en voetgangers. De extra spiegels die de afgelopen tijd op meer dan honderduizend vrachtwagens zijn gemonteerd verkleinen de dodehoek aanzienlijk, waardoor de kans op ongevallen drastisch wordt verkleind.

Het is, denk ik, goed om ook te benadrukken dat het plaatsen van een extra spiegel niet alleen van belang is voor de kwetsbare weggebruikers, maar evenzeer voor de chauffeurs van de vrachtwagens. De kans dat zij andere weggebruikers met hun grote voertuig verpletteren neemt aanzienlijk af. En daarmee ook de kans dat zij ongewild veroorzaker zijn van een voor anderen, maar zeker ook voor henzelf traumatische gebeurtenis. Ik vind het daarom ook voor de defensiechauffeurs van groot belang dat nu de noodzakelijke gezichtveldverbeterende maatregelen zijn getroffen.

Defensie is, als het gaat om het aanbrengen van extra spiegels of camera´s, de afgelopen jaren één van de voorlopers geweest. De defensie-voertuigen die dagelijks over de openbare weg rijden, ik heb het dan met name over de voertuigen van de Defensie Verkeer en Vervoer Organisatie, zijn reeds in 2001 voorzien van extra spiegels en zichtsystemen. Het gaat daarbij om de ongeveer driehonderd vrachtwagens die dagelijks in hun herkenbare groene of blauwe kleur het Nederlandse wegennet doorkruizen. Maar afgezien van deze gewone vrachtwagens beschikt de defensie-organisatie ook nog over enkele duizenden voertuigen voor de operationele inzet. Deze tactische voertuigen vallen eigenlijk buiten de formele wettelijke kaders voor de plaatsing van dodehoekspiegels. Met andere woorden: als we naar de letter van de wet handelen dan hoeven we voor deze voertuigen geen extra maatregelen te nemen.

We zouden dat, vooral in deze tijden van financiële krapte, als een meevaller kunnen interpreteren. Dat hebben we echter niet gedaan. We hebben, om ook de tactische voertuigen van extra spiegels te kunnen voorzien, binnen de defensiebegroting geld vrijgemaakt voor ruim achtduizend dodehoekspiegels. De tactische voertuigen begeven zich immers ook met enige regelmaat op de openbare weg. Het gaat er, naar mijn mening, in dit geval niet om dat we naar de letter van de wet leven, maar het gaat erom dat we naar de geest van de wet handelen. Met het aanbrengen van dodehoekspiegels op deze voertuigen levert Defensie een concrete bijdrage aan het verkleinen van de kans op ongevallen.

Vandaag rond ik, met het aanbrengen van de laatste dodehoekspiegel op een operationeel voertuig, het werk af dat de laatste maanden binnen Defensie heeft plaatsgevonden. Op mijn verzoek is door vele honderden defensiemedewerkers keihard gewerkt om alle noodzakelijke maatregelen te nemen. Inmiddels zijn ruim achtduizend tactische voertuigen op tientallen lokaties in Nederland en Duitsland van een extra spiegel voorzien. Ik ben de organisatie zeer erkentelijk voor al het werk dat is verzet.

Ik zal nu met de hulp van een monteur de inbus-sleutel ter handnemen en de laatste moer aandraaien. Dank voor uw aandacht

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Toespraak bij plaatsing laatste dodehoekspiegel Defensie '
Lees ook