Gemeente Amsterdam

Amsterdam.nl
|
Toespraak bij het begin van de eerste raadsvergadering na de aanslagen in de VS, woensdag 19 september 2001.

door burgemeester Job Cohen

Aan het begin van de eerste raadsvergadering wil ik stilstaan bij de aanslagen in de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan voor Amsterdam.

Wij proberen gevoelens van ontzetting, machteloosheid en angst te uiten. Ieder op zijn eigen wijze. Het gaat er om die emoties niet te onderdrukken, maar om ze te benoemen, te herkennen. Wij schrikken soms van onze eigen reacties en ook van die van anderen. Snel gehouden enquêtes krijgen een enorme lading. Het gaat er daarbij niet om de angsten te veroordelen die daar aan ten grondslag liggen - want die zijn er nu eenmaal -, maar om die gevoelens te duiden en om ze samen, openlijk te bespreken.

Massaal is vrijdag gehoor gegeven aan drie minuten stilte, ook in Amsterdam, ook hier op het stadhuis. Sommigen - waaronder ikzelf - bezochten herdenkingsbijeenkomsten. Wat mij daarbij trof was de eensgezindheid over deze aanslagen tegen de menselijke waarden. Geestelijken van christelijke, islamitische en joodse huize, verschillende politieke leiders en vertegenwoordigers van tal van andere maatschappelijke stromingen; zij allen staan pal voor deze waarden, net als talloze inwoners.

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen kunnen voor ons allen grote gevolgen hebben. Wij zien in de wereld spanningen ontstaan tussen verschillende culturen, culturen die ook in onze stad aanwezig zijn. Wat mij als burgemeester, en wat u als volksvertegenwoordigers, wat ons allen te doen staat is ervoor te zorgen dat de verschillende groeperingen - van godsdienstige of van welke aard dan ook -, ondanks deze spanningen, in openheid en in vrede met elkaar blijven verkeren. Hier ligt voor mij als burgemeester een belangrijke taak, een taak die ik de komende tijd meer buiten het stadhuis, dan in het stadhuis, gestalte zal geven. Ik roep u op hetzelfde te doen, nu meer dan ooit, in gesprek te blijven met verschillende geledingen in onze stad. Om op die manier elkaar te verduidelijken wat ons bezighoudt en daarmee het open en tolerante klimaat in Amsterdam te bewaren. Wij zijn allemaal Amsterdamse burgers!

Vertrouwen, respect en tolerantie: deze drie kernbegrippen geven wij al eeuwen van generatie op generatie door: die begrippen zijn nu eens te meer aan de orde. Op ons allen rust nu in het bijzonder de taak die begrippen door te geven. Opdat wij in een tolerante stad, vertrouwen in en respect voor elkaar blijven houden. En nu gaan wij, zoals de burgers uit New York ook al deden, weer aan ons gewone werk. Dat is bijzonder werk: dat is werken aan de democratie van onze stad.

^


-

© gemeente Amsterdam - 25-09-2001

Deel: ' Toespraak burgemeester Amsterdam na aanslagen VS '
Lees ook