Ministerie van Algemene Zaken

VERKLARING MINISTER-PRESIDENT KOK NA INGELASTE
MINISTERRAAD N.A.V. TERRORISTISCHE AANSLAGEN IN VS

KOK:
"Het is heel moeilijk om onder woorden te brengen de gevoelens die - ik denk wij allemaal in Nederland hebben - bij de catastrofale gebeurtenissen die de afgelopen uren in New York en Washington en elders in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden. Het is onbeschrijfelijk. Het is onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken aan vernietiging van mensenlevens. Het is onbeschrijfelijk wat er nu moet gebeuren om de mensen die hierdoor zijn getroffen terzijde te staan. Een reactie op deze gebeurtenissen is eigenlijk een tweeledige; betrokkenheid, sympathie, solidariteit met het Amerikaanse volk, met de slachtoffers, met de nabestaanden. We hebben dat tot uitdrukking gebracht in telegrammen, natuurlijk ook aan de president van de Verenigde Staten. En tegelijkertijd is er ook die vurige wens dat we juist nu, wij hier, maar ook het Amerikaanse volk, kans zal zien om in waardigheid op deze vernedering te reageren. Amerika is in het hart getroffen, economisch, financieel, maar vooral ook politiek, militair en menselijk. Om daarop te reageren op een wijze die recht doet aan de gevoelens van vernedering, maar die tegelijkertijd ook recht doet aan de waarden die wij gezamenlijk in onze democratie vertegenwoordigen, dat is de grote opgave. En dat is gemakkelijk gezegd van ver weg. Als ik Amerikaan was, zou ik het daar heel moeilijk mee hebben. En ik als Nederlander heb het daar ook heel moeilijk mee. We waren vanavond bij elkaar als leden van het kabinet om dit met elkaar te wisselen, om deze boodschap aan u te geven, in de vurige wens om ook na deze afschuwelijke gebeurtenis, met elkaar rechtop te blijven staan voor democratie en mensenrechten."
Deel: ' Toespraak Kok na ingelaste ministerraad nav aanslagen VS '
Lees ook