Ministerie van Buitenlandse Zaken


Persbericht 14-01-1999

TOESPRAAK VAKANTIEBEURS 14 JANUARI 1999

Bericht van Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ga Wijs op Reis. Die boodschap wordt voor steeds meer Nederlanders belangrijk, want steeds meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in het buitenland. Het afgelopen jaar is het aantal buitenlandse vakanties gestegen tot bijna 9 miljoen. Die ontwikkeling juich ik als Minister van Buitenlandse Zaken toe. Door te reizen verbreedt u uw horizon. Maar deze medaille heeft een keerzijde.

Onze ambassades en consulaten merken dat het aantal Nederlanders dat in het buitenland in de problemen komt steeds toeneemt. Er is sprake van een toename van het aantal verzoeken om hulp. Ambassades en consulaten bemiddelen graag bij het zoeken naar een oplossing.

Wij werken daarbij heel goed samen met gespecialiseerde hulpverleners, zoals de alarmcentrales van verzekeringsmaatschappijen. Daar kwamen vorig jaar naar schatting 250.000 verzoeken om hulp binnen.

Zelfs de meest geroutineerde reiziger kan voor onaangename verrassingen komen te staan. De Nederlandse ambassade in Egypte heeft laatst nog hulp verleend aan een bereisd zakenman. Hij had zijn paspoort laten liggen in zijn hotel in Luxor. Met een binnenlandse vlucht kwam hij zonder problemen in Cairo aan. Maar, bij het overstappen naar een internationale vlucht moest hij zijn paspoort laten zien. Dat had hij dus niet bij zich. Een eenvoudig probleem, maar vanwege de vele noodzakelijke handelingen duurde het toch een dag voordat een vervangend reisdocument geregeld was en hij eindelijk kon doorreizen.

Het komt vaak voor dat een pinpas wordt gestolen. De dief heeft bij de geldautomaat gezien welke code wordt gebruikt. Daarna wordt het pasje gerold. En als de pinpas niet snel wordt geblokkeerd is de gedupeerde duizenden guldens armer.

Echt gevaarlijk wordt het wanneer iemand besluit drugs mee te nemen. Ook binnen Europa is dat een probleem. Er zitten op dit moment 1623 Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen. Ongeveer 1200 van hen zitten in Europese gevangenissen. In ruim driekwart van de gevallen gaat het om problemen met drugs.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet al het mogelijke om de Nederlandse gedetineerden in het buitenland te helpen.

Daarvoor is sinds kort 2 miljoen gulden per jaar extra beschikbaar gesteld. Maar zeker hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

De boodschap moge duidelijk zijn. Ga Wijs op Reis. Wat moet u als reiziger doen om u goed voor te bereiden op de eventuele problemen? De brochure Wijs op Reis staat vol goede adviezen. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar drie zaken wil ik hier toch in het bijzonder onder uw aandacht brengen.


1. Noteer uw paspoortnummer of maak een kopie van uw paspoort en bewaar dat apart. Dat scheelt u veel tijd bij het aanvragen van een vervangend document.


2. Sluit niet alleen een afdoende verzekering af, maar noteer ook het alarmnummer van uw verzekeringsmaatschappij.


3. Noteer het telefoonnummer waarmee u bij verlies of diefstal uw pinpas of creditcard kunt blokkeren.

Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend. Toch vormen deze drie adviezen de centrale boodschap van de voorlichtingscampagne 'Wijs op Reis'.

Als alle reizigers deze eenvoudige voorbereidingen zouden treffen, dan zouden de meeste problemen gemakkelijk verholpen kunnen worden.

Noteert u eigenlijk wel apart uw paspoortnummer, uw alarmnummer en uw pinpasblokkeernummer? Het blijkt dat minder dan de helft van de reizigers die voorzorg neemt. Minder dan de helft gaat dus Wijs op Reis. De ambassades en alarmcentrales kunnen er over meepraten.

Daarom hebben wij een voorlichtingscampagne georganiseerd. Er komt een spot op televisie en radio en de samenwerking met de reisbureaus krijgt meer aandacht. Zij worden bijvoorbeeld gevraagd de posters op te hangen die u hier op onze stand kunt zien. De campagne speelt in op de informatiebehoefte van de Nederlandse toerist. Niet het gebrek aan informatie, maar de overvloed van informatie speelt hem parten. Ons verkennend onderzoek gaf aan dat de Nederlandse toerist behoefte heeft aan een korte checklist als houvast. De nieuwe campagne 'Wijs op Reis' communiceert de minimale checklist die iedereen zou moeten afvinken alvorens naar het buitenland te gaan.

Wie verre reizen maakt, die kan veel verhalen. Maar het zijn niet altijd de leukste verhalen. Ga dus Wijs op Reis. Lees de brochure.

En mocht u vragen hebben, dan kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken u van dienst zijn.

Om dat te onderstrepen sta ik hier om de nieuwe campagne Wijs op Reis aan u te presenteren. Daarom ben ik graag bereid straks vragen van u te beantwoorden in de stand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maar nu eerst vraag ik uw aandacht voor de premiere van de televisiespot van de campagne 'Wijs op Reis'. En ik wens u alvast een plezierig en gezond verblijf in het buitenland en een behouden terugkeer naar Nederland.

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Toespraak minister van Buitenlandse Zaken op Vakantiebeurs '
Lees ook