GroenLinks


GroenLinks staat Voor de Verandering!

"Wij willen een groener en socialer Nederland. Geen verzameling van individuen die blind consumeren. Zo'n verandering komt er niet door marktkrachten, maar door betrokken burgers en een actieve overheid, op locaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau." Aldus Paul Rosenmöller, die op 6 februari 1999 het congres van GroenLinks toesprak.
Lees ook de rest van zijn bijdrage.

Onze waarden, sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele openheid, dwingen tot een verzet tegen een te enge kijk op eigenbelang.
Natuurlijk, ieder mens mag oog hebben voor zijn eigenbelang, maar dat mag geen egoistische blik worden.
Wij zien mensen graag verder kijken, naar elkaar, naar de samenleving, naar natuur & milieu, maar ook naar de eigen verantwoordelijkheid in relatie tot de ander.

Verantwoordelijkheid voor een socialer en groener Nederland is een waarde die gedeeld moet worden.
Als hij niet voor iedereen geldt, geldt hij al gauw voor niemand. Dit is ons morele appel op de Nederlander.

Wij hebben geleerd dat een moreel appel op altruisme alleen niet voldoende is. Er moet ook wat tegenover staan. In immateriele zin. Door werk te maken van leefbaarheid. Door ruimte te maken voor meer vrije tijd & gezondheid in een schone omgeving. In materiele zin, Door armoede te bestrijden, maar oog te hebben voor wat financieel mogelijk is en de economie kan dragen.

Er is vorig jaar gebroken met het pessimisme, ook in eigen kring. Veel progressieve mensen hebben onze boodschap gehoord. Niet alleen omdat zij de noodzaak van de verandering, van een socialer en groener Nederland voelen, maar ook omdat zij zagen dat GroenLinks voor dit doel zichzelf veranderd had.

Onze kiezers bleken gevoelig voor het beroep op hun altruisme, omdat Paars de welvaart niet eerlijk verdeelde, en wij niet langer het economisch onmogelijke eisten.
Ook buiten Nederland - in Europa - waar sociaal-democraten domineren, zijn GroenLinkse partijen nodig. Globalisering en monetaire eenwording vragen om tegenkrachten, die opkomen voor sociale en groene waarden. Soms door allianties met anderen aan te gaan, maar soms ook door krachtig te opponeren.

We zien dat zusterpartijen verantwoordelijke posities hebben veroverd en hier verstandig en eensgezind mee om kunnen gaan, omdat ook zij bereid waren zichzelf te veranderen.
We zien onze winst van vorig jaar en de virtuele winst in de jongste peilingen.
Resultaten van de vernieuwingen die GroenLinks sinds de nederlaag van 1994 heeft doorgevoerd.
Als wij voor verandering blijven gaan - een ander beleid willen -zullen we, ook nu het goed gaat met de partij, blijvend de moed moeten hebben onzelf te veranderen.
Dit vraagt om programmatische vernieuwing en verdieping. We moeten verder met onze waarden aan de slag; ze toepassen op een wereld die continue in ontwikkeling is. Maar het vraagt ook om verandering van onze politieke cultuur waarin wij steeds openlijker op zoek zijn en op zoek gaan naar nieuwe verantwoordelijkheden. Door als partij te bewegen kunnen we ons nog verder verbeteren. Want het gaat goed met GroenLinks, maar het kan nog beter!

Maar laat ik heel duidelijk zijn. Verandering is geen doel op zich. Zoals ook regeringsdeelname geen doel op zich is. Electoraal succes is hol - en van zeer korte adem - als dit ten koste gaat van een verbleekte identiteit.

Natuurlijk wil ik dat wij verkiezingen blijven winnen, met het doel om uiteindelijk op alle niveaus bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Maar ik wil niet op onze essentiele waarden in leveren. Ik wil verkiezingen winnen door een principiele houding, niet ten koste ervan.

Principes zijn echter geen dogma's. Zij dienen permanent getoetst te worden aan actuele ontwikkelingen. Zo kan blijvend gegarandeerd worden dat onze alternatieven van hoge kwaliteit zijn. Aan die kwaliteit danken wij de waardering voor onze oppositierol. Het is ook alleen die kwaliteit waarmee machtsverhoudingen ten gunste van een groener en socialer Nederland veranderd kunnen worden.

Zo kan de steun voor onze ideeen groeien. Nu het tij voor Paars verloopt. Haar 'doeners-imago' verbleekt. Heeft haar zelfbewuste gebruik van macht, plaatsgemaakt voor het etaleren van machteloosheid. Wie het weet mag het zeggen? oreert Kok. Zo zal zal de steun voor onze ideeen groeien.

Kiezers zoeken bij ons naar een alternatief, wij hebben een alternatief in ideeen, daarmee stijgen ook de verwachtingen over wat GroenLinks vermag. maar we zijn nog geen alternatief voor de macht. Daarvoor zijn allianties nodig. Als het om de macht gaat is GroenLinks nogal maagdelijk. Lokaal hebben we ons bewezen. Nationaal zijn we nog onbeproefd.

Ik zeg, ook tegen diegene die nog aarzelen, dat GroenLinks zich niet zal overschreeuwen.
Ongeduld is een van de grootste belemmeringen op weg naar regeringsmacht, Ik wil ook geen eendagsvlieg zijn in de macht, maar je moet er wel klaar voor staan als er inhoudelijk wat te halen valt. Daarom heb ik dit najaar openlijk gesproken over mijn ambities met GroenLinks. Ik vertrouw erop daarmee ook jullie ambities verwoord te hebben. Nu is het moment om met elkaar en in gesprek met anderen te verkennen hoe GroenLinks - met behoudt van identiteit - betrouwbaar en geloofwaardig een grotere rol in de machtspolitiek voor zich kan opeisen.

We weten dat GroenLinks in veel steden, waaronder drie van de grote vier, die rol speelt. Wethouders en raadsfractie dwingen veel respect af, ook bij de concurrentie.

We hopen straks, na 3 maart, dat GroenLinks dit op provinciaal niveau kan evenaren en haar eerste gedeputeerde verwelkomt.

We dromen nog van het congres waarop de eerste bewindsploeg van GroenLinks kan worden voorgesteld. Misschien zal het een droom blijven. Maar laten wij alles op alles zetten om een groeiend vertrouwen onder de Nederlandse bevolking niet te beschamen, door iedere reëele kans op een socialer en groener Nederland te grijpen.

Ik zou zeggen, aan de slag.

Deel: ' Toespraak Paul Rosenmöller tijdens congres GroenLinks '
Lees ook