Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Toespraak staatssecretaris Phoa

Nr. 2003/24
27 februari 2003

Toespraak door staatssecretaris Khee Liang Phoa van Emancipatie en Familiezaken bij de start van de campagne 'Mannen in de Hoofdrol' op 27 februari 2003 in Amsterdam.

Een gelijkwaardige taakverdeling tussen mannen en vrouwen is belangrijk. Bijna alle mannen en vrouwen in Nederland vinden dit.

Recent onderzoek toont dat we het hier hebben over negentig procent van de mannen en vrouwen. Dus bijna allemaal.

Betekent dit dat we de taken thuis, en het werk in Nederland evenwichtig verdelen?

Nee, niet dus.

Wat blijkt. Mannen zetten het afval buiten. En ze doen huishoudelijke klussen, als lampen indraaien, verven en kleine reparaties. Maar stofzuigen, de was doen en strijken en de zorg voor de kinderen ligt bij de meeste gezinnen nog bij de vrouw.

Bijna driekwart van de Nederlandse mannen vindt dat ze thuis méér zouden moeten doen. Het zal u niet verbazen dat de vrouwen het daarmee eens zijn.

De hoogste tijd dus om nieuwe afspraken over de taakverdeling te maken.

Steeds meer mannen en vrouwen praten over een andere verdeling van hun taken. Maar, helaas, als het aankomt op het nakomen van afspraken dan wordt het een heel ander verhaal. Dan blijken die weldoordachte en goedbesproken afspraken in de praktijk toch niet nagekomen te worden.

De slotsom is duidelijk: we willen best een andere taakverdeling, maar het komt er n¡et of mondjesmaat van.

Afgezien van een voorhoede van zorgvaders en zorgende vaders, zitten we vastgeroest in denkpatronen uit vroegere tijden. We zijn ontzettend goed in het bedenken van uitvluchten. We houden vast aan de vertrouwde rolverdeling.

Het huis is van oudsher het territorium van de vrouw. Dat maakt ook dat zij zich voor het huis verantwoordelijk voelt. Gevolg is dat de man zich meestal slechts beperkt tot hand- en spandiensten. Het gaat niet alleen over taken, maar ook over verantwoordelijkheden. Het heeft dus ook te maken met de vraag wie de baas is in huis. Dat maakt het zo ingewikkeld.

Daarom hebben we de campagne 'Mannen in de Hoofdrol' ontwikkeld. Met onder meer televisie- en radiospotjes houden we onszelf een spiegel voor en geven we een knipoog naar de werkelijkheid, maar wel met een humoristische ondertoon.

Waar gaat 'Mannen in de hoofdrol' toe leiden?

Nederland gaat de taakverdeling tussen mannen en vrouwen bespreken. Thuis.
In de buurt.
En op het werk.

Mannen in de Hoofdrol is bedoeld om te inspireren.

Ik wil bereiken:
Dat partners thuis gaan praten.
Dat de mensen in de eigen leefomgeving met elkaar praten. Dat de werknemer met de werkgever in gesprek gaat.

Kortom: op al die plekken waar het ertoe doet, zullen mannen en vrouwen met elkaar in gesprek komen over hun rolverdeling.

Want laten we eens nagaan welke gevolgen de bestaande rolverdeling heeft voor ons en onze kinderen.

Ik zie een heleboel mensen die zich best gelukkig voelen.

Maar ik zie ook onuitgesproken verwijten, spanningen, onmacht, stress, verhitte discussie en laaiende ruzies. Heel veel ziekte en arbeidsongeschiktheid vindt mede zijn oorsprong in de situatie thuis. En dan hebben we het over hoge kosten voor de samenleving.

Ook daarom vinden we het belangrijk onszelf een spiegel voor te houden. Laten we voldoende tijd en aandacht voor elkaar maken.

Nadenken, praten en keuzes maken. Welke keuzes uiteindelijk worden gemaakt, dat mag iedereen zelf weten. Mij gaat het erom dat een ieder zich bewust wordt van het feit dat er keuzemogelijkheden zijn. Keuzes die leiden tot concrete afspraken die echt worden nagekomen. De campagne 'Mannen in de hoofdrol' loopt in ieder geval de komende anderhalf jaar. Gedurende die periode gaan we keuzes maken. Geëmancipeerde keuzes. Zelf, als individu. En Samen; thuis, in de buurt en op het werk. Samen bewuste keuzes maken: It Takes Two to Tango.

Gaat de overheid keuzes maken over uw privéleven?

Nee, wis en waarachtig niet. Dat is geen taak van de overheid. Dat kan de overheid ook helemaal niet. Wat we wel kunnen is voorlichting geven en ruimte scheppen voor een eigentijdse taakverdeling. De taakverdeling ligt bij de mensen zelf.

Een goede taakverdeling leidt niet alleen tot sfeerverbetering thuis, maar biedt ook ruimte voor vrijheid voor beiden, betaalde banen met eigen inkomens en economische zelfredzaamheid.

Kortom, de campagne gaat over de kwaliteit van leven, liefdevolle aandacht en een betere balans tussen werk en thuis. Met als oogmerk het welzijn en welbevinden van het individu en de samenleving.

En daarom is onze centrale vraag:
Wie doet thuis nou wat? Heb je het daar al over gehad?

27 feb 03 12:15

Deel: ' Toespraak Phoa bij start campagne 'Mannen in de Hoofdrol' '
Lees ook