Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel voor de bijeenkomst over de biometrie-pilot in Rotterdam
Een toespraak bij het onderwerp Persoonsgegevens en reisdocumenten 19 juli 2001
Dames en heren,
E-government vereist een betrouwbare manier om iemands identiteit vast te stellen. Om ten volle te kunnen profiteren van de elektronische diensten die de overheid biedt, moet de burger bovendien kunnen beschikken over een digitale identiteitskaart. Ik ga bekijken of een reisdocument in de toekomst dienst kan doen als digitale identiteitskaart. Momenteel laat ik onderzoeken hoe we daarbij gebruik kunnen maken van lichaamskenmerken. Doel is om een reisdocument te maken dat nóg veiliger is.
Biometrie
Op 1 oktober begint de uitgifte van het nieuwe reisdocument. Maar "af" is zon document nooit. Daarom werken we al aan de volgende generatie.
We onderzoeken de mogelijkheid om biometrische gegevens in de nieuwe reisdocumenten op te nemen. Onder biometrie verstaan we: het geautomatiseerd vergelijken van lichaamskenmerken. Het gebruik van biometrie heeft drie voordelen:


* In de eerste plaats biedt de toevoeging van biometrie veelbelovende perspectieven om de zogenaamde look-alike fraude effectief tegen te gaan.

* In de tweede plaats zal biometrie cruciaal zijn voor het uitvoeren van een geautomatiseerde identiteits- en grenscontrole, die in het verschiet ligt.

* In de derde plaats zal de controle sneller en efficiënter verlopen. Daarvan profiteert de burger rechtstreeks.

Pilots
Er lopen verschillende pilots om het gebruik van lichaamskenmerken te onderzoeken en daarop de definitieve besluiten te baseren.

In Delft is in december 2000 de pilot Loket aan huis gestart, gericht op klanten van de Sociale Zekerheid Delft. Men doet daar een proef met elektronische identificatie en een digitale handtekening op de e-NIK met behulp van een smartcard, Public Key Infrastructure en biometrie. Het lichaamsdeel dat gebruikt wordt is de vinger (vingerscan). Dat laatste geldt ook voor de pilot in Amsterdam Oud Zuid, StadionOnline genaamd. De proef begint in september 2001 en zal burgers betrekken bij de ontwikkeling van wijkplannen voor de komende jaren. Zo willen we nagaan hoe we Kiezen op Afstand kunnen realiseren. In Hilversum begint - hopelijk nog dit jaar - een pilot waarbij biometrie ingezet wordt bij de informatie-uitwisseling voor de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Identificatie zal plaatsvinden aan de hand van gezichtsherkenning.

Pilot in Rotterdam
De pilot die ik hier in Rotterdam laat uitvoeren, is bedoeld om de irisscan te testen. De pilot zal zes maanden duren. In die periode kunnen vreemdelingen - zowel asielzoekers als reguliere vreemdelingen
- van enkele districten van de Vreemdelingenpolitie Rotterdam-Rijnmond op geautomatiseerde wijze voldoen aan de periodieke meldingsplicht. De deelnemer hoeft niet meer in de rij te staan. Hij kan zich gedurende een hele week melden in plaats van op één ochtend.

Privacy
Conform de aanbevelingen van de Registratiekamer worden de biometrische gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgenomen, te weten: voldoen aan de meldplicht. Ze worden dus niet opgeslagen.

Bovendien worden de deelnemers van tevoren geïnformeerd over doelstelling en wijze van gebruik van de persoonsgegevens in de pilot.

Mijn doel is niet: meer informatie verzamelen over de burger. Mijn doel is: een veilige, betrouwbare en klantvriendelijke manier creëren om de identiteit vast te stellen.

Ik dank u voor uw aandacht.

N.B. alleen het gesproken woord geldt.

Relevante links:
Brief aan de Tweede Kamer over biometrie in reisdocumenten en elektronische identiteitskaart
De site van minister Van Boxtel

Deel: ' Toespraak Van Boxtel voor bijeenkomst over biometrie-pilot '
Lees ook