GENERALE MAATSCHAPIJ VAN BELGIE

P_E_R_S_B_E_R_I_C_H_T

Generale Bank

28 september 1999

Toestand van de Groep van de Generale per 30 juni 1999

* Stijging van het netto lopende resultaat met 13 %

* Lancering van een openbaar bod tot omruiling, samen met Suez Lyonnaise des Eaux, op de nog uitstaande Tractebel-aandelen

* Goede resultaatvooruitzichten voor het jaar 1999

1. GECONSOLIDEERD RESULTAAT - AANDEEL VAN DE GROEP

1ste halfjaar

1998 (in mln BEF)

1998 (in mln EUR)

1999 (in mln BEF BEF)

1999 (in mln EUR)

Netto lopend resultaat

10 106

250.5

11 465

284.2

Uitzonderlijk resultaat

896

22.2

13 769

341.3

Nettoresultaat

11 022

272.7

25 234

625.5

Het geconsolideerde netto lopende resultaat - aandeel van de Groep over het 1ste halfjaar gaat met 13,4% vooruit; in 1998 was het al met 24,8 % gestegen.

Dat goede resultaat wordt in hoofdzaak verklaard door de toeneming van de bijdrage van Fortis (B) en van Tractebel tot het netto lopende resultaat van de GMB, d.w.z. respectievelijk een stijging met +8,4 % en met +8,3 %.

Het uitzonderlijke resultaat - aandeel van de Groep omvat in hoofdzaak de meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van een deel van de participatie in Fortis (B), alsook het aandeel van de GMB in de meerwaarden die de groep Tractebel realiseerde bij de omruiling van aandelen van PetroFina tegen effecten van Total Fina

GECONSOLIDEERD NETTO LOPEND RESULTAAT - AANDEEL VAN DE GROEP

1ste halfjaar

1998 (in mln BEF)

1998 (in mln EUR)

1999 (in mln BEF)

1999 (in mln EUR)

Tractebel

4 910

121.7

5 316

131.8

Fortis (B)

5 849

145.0

6 342

157.2

Union Minière

181

4.5

251

6.2

Andere financiële vaste activa (Recticel, Coficem/Sagem,..)

265

6.6

75

1.9

GMB nv & fin. dochters

(inclusief afschrijving van goodwill)

-1 099

-27.3

-519

-12.9

Totaal

10 106

250.5

11 465

284.2

GECONSOLIDEERD RESULTATEN

1. Geconsolideerd netto lopend resultaat - aandeel van de Groep

Wij verwijzen naar de persberichten van Tractebel (van 24/09/99), van Fortis (B) (van 28/08/99) en van Union Minière (van 14/09/99) om kennis te nemen van het verloop van hun halfjaarresultaten 1999.

Bijdrage tot het geconsolideerde netto lopende resultaat van de Groep

De negatieve bijdrage van de Generale en van haar financiële dochters vermindert van BEF 1 099 miljoen (E 27,3 miljoen) tot BEF 519 miljoen (E 12,9 miljoen). Die gunstige evolutie van het ene op het andere halfjaar wordt verklaard door de verbetering van de nettokastoestand en door een vermindering van de afschrijvingen van goodwill alsook van de netto lopende kosten.

2. Geconsolideerd uitzonderlijk resultaat - aandeel van de Groep

Het uitzonderlijke resultaat van het eerste halfjaar 1999 bedraagt BEF 13 769 miljoen (E 341,3 miljoen) tegenover BEF 896 miljoen (E 22,2 miljoen) tijdens het eerste semester 1998. Dit komt voort uit de meerwaarden die de groep Tractebel realiseerde bij de verkoop van de deelneming in PetroFina, alsmede uit de meerwaarden geboekt door de Generale Maatschappij van België : vermindering van de participatie in Fortis (B) en verkoop van Coficem/Sagem.

2. NIET-GECONSOLIDEERE REKENING

De niet-geconsolideerde rekening over het 1ste halfjaar 1999 van de Generale Maatschappij van België N.V. sluit met een nettowinst van BEF 17 310 miljoen (E 429,1 miljoen), tegenover BEF 97 200 miljoen (E 2 409,5 miljoen) over de eerste zes maanden van 1998. De eerste helft van het jaar 1998 was gunstig beïnvloed door de aanzienlijke meerwaarde die gerealiseerd werd ter gelegenheid van de verkoop van de deelneming in de Generale Bank aan de Fortis groep.

3. VOORUITZICHTEN 1999

Het geconsolideerde netto lopende resultaat (aandeel van de Groep) zal opnieuw vooruitgaan in vergelijking met dat over het jaar 1998.

Deel: ' Toestand van de Groep van de Generale per 30 juni 1999 '
Lees ook