Gemeente Apeldoorn

Keywords:

Toestemming voor feest Reesink verleend

Op 27 juli resp. 17 augustus jl. heeft Reesink N.V. de gemeente een evenementenvergunning gevraagd voor het slaan cq heien van de eerste paal op een terrein aan de Woudhuizermark, gevolgd door een feestelijke bijeenkomst voor medewerkers van Reesink N.V. en afnemers. Weigering van een dergelijke vergunning is alleen mogelijk vanwege één van de vijf in de Algemene Plaatselijke Verordening genoemde weigeringgronden, te weten openbare orde, overlast, milieu, veiligheid en zedelijkheid/gezondheid. Het spreekt voor zich dat voor het houden van een evenement op grond van een ander, naast een vergunning ook de toestemming van de grondeigenaar moet worden gevraagd, in dit geval de gemeente. Reesink N.V. heeft dit nagelaten cq verzuimd. Bovendien was het Reesink N.V. al enige tijd duidelijk dat op 15 september 2001 niet kon worden beschikt over de gevraagde bouwvergunning voor het slaan van een eerste paal en de daaraan volgens het rechtbankvonnis (januari 2001) verbonden levering van de grond, omdat de bouwvergunning pas op 14 augustus jl. is aangevraagd. Om de 500 door Reesink N.V. uitgenodigde gasten niet te duperen heeft de gemeente als eigenaar van de grond besloten Reesink N.V. toestemming te verlenen voor het te houden feest. Als voorwaarde is wel gesteld dat wordt afgezien van het daadwerkelijk slaan of heien van de eerste paal in gemeentegrond. Deze voorwaarde is inmiddels ook door Reesink N.V. geaccepteerd.

© 2001 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer

Zoekwoorden:

Deel: ' Toestemming voor feest Reesink Apeldoorn verleend '
Lees ook