---

Brieven aan de Kamer
---

Toezeggingen aan de Kamer

06-06-2002

Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Defensie van 18 maart 2002 (uw kenmerk 31-def-2002) over vier nog openstaande toezeggingen aan de Kamer bericht ik u dat inmiddels drie daarvan gestand zijn gedaan. Over het onderwerp van de laatste toezegging, het groot onderhoud van onderzeeboten, wordt thans met de betrokken instanties overlegd. Voor aanvang van het zomerreces ontvangt de Kamer een brief met de stand van zaken hieromtrent.

De Minister van Defensie

Mr. F.H.G. de Grave

Nieuws Ministerie van Defensie


Zoekwoorden:

Deel: ' Toezeggingen aan de Kamer '
Lees ook