Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Toezicht gemeente bij bouwplan Biezenlanden niet effectief (4-2-2003)


De gemeente Dordrecht is tekort geschoten in haar toezicht op de bouw van vijftig milieuvriendelijke woningen. Dit concludeert de VROM-inspectie nadat werd onderzocht hoe de gemeente haar wettelijke taken (bouw- en woningtoezicht) heeft uitgevoerd bij het nieuwbouwproject Biezenlanden. Voor de bewoners is het bouwproject Biezenlanden uitgelopen op een drama. Al tijdens de bouw tekende dit zich af. Een deel van de woningen in aanbouw moest worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. Op dit moment moet een ander deel van het bouwproject alsnog worden gesloopt. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er grote fouten zijn gemaakt door de bouwende partijen en de leverancier van houtskeletelementen. De VROM-inspectie heeft onderzocht welke rol de gemeente Dordrecht heeft gespeeld. De gemeente toetst bouwplannen immers voor de afgifte van de bouwvergunning en controleert of overeenkomstig de bouwvergunning wordt gebouwd. De VROM-inspectie concludeert dat ook de gemeente Dordrecht blaam treft. Uit het bouwdossier bleek niet onweerlegbaar dat de constructie van de woningen vooraf goed was getoetst. Tijdens de bouw heeft diverse keren bouwtoezicht plaatsgevonden. Toen het mis ging werd de bouwplaats vaker bezocht maar noodzakelijke maatregelen door de aannemer bleven uit. Toezicht en aanwijzingen zijn dus niet effectief genoeg gebleken. De gemeente had feitelijk tot handhaving van de bouwvergunning moeten overgaan. Volgens de gemeente was het bouwproces al zover gevorderd, dat handhaving tot grote financiële gevolgen voor de kopers zou leiden. De gemeente gaf dan ook de voorkeur aan harde afspraken met de aannemer.Later, bij de tussentijdse sloop en het gedeeltelijk herstel, is opnieuw niet gedegen getoetst door de gemeente. Hierbij heeft meegespeeld dat het niet nodig werd bevonden om een nieuwe of gewijzigde bouwvergunning af te geven. Het college van B&W Dordrecht erkent de kritiek van de VROM-inspectie en is bezig een plan van aanpak op te stellen. Hierin staan dan de maatregelen om met name het toezicht in de toekomst effectiever te laten verlopen. De VROM-inspectie zal de effectiviteit van die maatregelen beoordelen. ( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10316&site=persbericht )

Deel: ' Toezicht gemeente Dordrecht bij bouwplan Biezenlanden niet effectief '
Lees ook