expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: VERANTWOORDE TERUGKEER VAN .....

Ministerie van Justitie
Persbericht ministerraad
22 januari 1999

VERANTWOORDE TERUGKEER VAN UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS ZONDER

TOEZICHT

De ministerraad heeft ingestemd met de notitie inzake toezicht op terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers (.monitoringsnotitie.) van de staatssecretaris van Justitie. Het uitgangspunt van de notitie is dat alleen afgewezen asielzoekers over wier veiligheid na terugkeer geen twijfel bestaat, in aanmerking komen voor terugkeer naar hun land van herkomst. De vraag of terugkeer naar een bepaald land in het algemeen verantwoord is, is gelegen in de beoordeling van de algehele situatie in het land van herkomst. De staatssecretaris toetst daarbij aan het beleidskader in de zogenaamde vvtv-indicatoren-brief van 18 december 1997. De vraag of terugkeer in een individueel geval verantwoord is, wordt in de asielprocedure beantwoord. De regering is van oordeel dat de Nederlandse asielprocedure, inclusief de mogelijkheid van een rechterlijke toets, voldoende waarborgen biedt om een verantwoorde terugkeer te kunnen realiseren. Indien de teruggekeerde vreemdeling na zijn terugkeer problemen ondervindt met de autoriteiten, staat het hem vrij contact op te nemen met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De ministerraad heeft voorts ingestemd met een reactie op de aanbevelingen van de commissie-Wijnholt over algemene ambtsberichten. Het beleid gericht op verdere verbetering van de kwaliteit van algemene ambtsberichten wordt voortgezet.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Toezicht op terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers '
Lees ook