Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toezicht particuliere beveiligers in publiek domein onder voorwaarden mogelijk
Een persbericht bij het onderwerp Politie

31 maart 2000
De inzet van particuliere beveiligingsorganisaties moet onder strikte randvoorwaarden mogelijk zijn voor gemeenten voor het houden toezicht in het publiek domein.
In de brief wordt benadrukt dat openbare orde niet te koop is. Er zijn nadrukkelijk grenzen te stellen aan het toezicht door particuliere beveiligingsorganisaties in het publieke domein. Toezicht door particuliere beveiligingsorganisaties is aanvullend op politietoezicht, niet ter vervanging daarvan. Het is dus niet toegestaan aan politiekorpsen om geld voor de politie te gebruiken voor het inhuren van particuliere beveiligingsorganisaties. Het toezicht door particuliere beveiligingsorganisaties richt zich vooral op de overgangsgebieden van privaat naar publiek domein. Hierbij gaat het om onder andere braderieën, winkelcentra, algemeen toegankelijke delen van flatgebouwen,
evenemententerreinen en jachthavens. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het houden van toezicht in het publieke domein en moet daarop voldoende controle kunnen uitoefenen. Het mag niet zo zijn dat particulieren buiten de lokale overheid en politie om 'ergens' in het publieke domein toezicht laten houden. Het toezicht door particuliere beveiligers moet passen binnen het lokale veiligheidsbeleid.
Ook als particulieren, bijvoorbeeld bedrijven op een bedrijventerrein, opdrachtgever zijn van een particuliere beveiligingsorganisatie die mede toezicht houdt in het publieke domein, moeten de gemeente en de politie daarbij worden betrokken.
De praktijk laat zien dat dit ook gebeurt.
Ook het lokale driehoeksoverleg moet kunnen instemmen met de inzet door de gemeente van particuliere beveiligingsorganisaties. Gezien de mogelijke uitstralingseffecten voor (de capaciteit van) politie en justitie is het noodzakelijk dat brede overeenstemming bestaat over de inzet van particuliere beveiligingsorganisaties in het publieke domein.

Deel: ' Toezicht particuliere beveiligers in publiek domein mogelijk '
Lees ook