Gemeente Ede

Meer blauw op straat
Toezichthouders in de gemeente Ede op volle sterkte

De gemeente Ede heeft een nieuwe toezichthouder. Het team toezichthouders is met deze achtste opsporingsambtenaar compleet. Op 12 maart 2003 kreeg Peter de Jong van wethouder Dekker zijn embleem en werd hij op het politiebureau beëdigd als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). In overleg met burgers zorgen de toezichthouders ervoor dat alle wijken schoon, heel en veilig zijn.

Taken
De afgelopen jaren vond een verschuiving plaats in de werkzaamheden van de toezichthouder. De taken beperken zich niet meer exclusief tot het groen, maar hebben betrekking op alles wat met ons leefmilieu te maken heeft. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met parkeren, jongerenoverlast, cameratoezicht en verontreinigd oppervlakte water. Een buitengewoon opsporingsambtenaar houdt zich specifiek bezig met overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening en mogen een bekeuring uitschrijven.

Historie
De gemeente Ede heeft al vijftien jaar toezichthouders in dienst. Heel lang waren deze medewerkers gedetacheerd bij de politie. De toezichthouders werden daar aangestuurd en werkten ook onder verantwoordelijkheid van de politie. De (toenmalige) milieupolitie was belast met de lichte en middelzware milieudelicten.

Sinds 1995 worden de politietaken regionaal georganiseerd. De milieupolitie werd toen ondergebracht bij de afdeling Toezicht van de gemeente Ede. De functienaam wijzigde in milieuwacht. In de beginjaren van de milieuwachten vond er een omslag plaats naar vraaggericht werken. In de loop van de jaren ontstond een netwerk waarin toezichthouders intensief samenwerken met buurtbeheer, de politie, Woonstede en Welstede.

Eigen gezicht
Elke wijk maar ook elk buitendorp van Ede krijgt vanaf nu een eigen toezichthouder. Meldingen kunnen burgers doorgeven bij een centraal telefoonnummer (0318) 68 01 35. De openingstijden zijn: maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag is de meldkamer zelfs tot 22.00 uur open. De medewerkers van de meldkamer geven alle vragen rechtstreeks door aan de betreffende toezichthouder.

Zoekwoorden:

Deel: ' Toezichthouders in de gemeente Ede op volle sterkte '
Lees ook