BOVAG / RAI

Tolpoorten op secundaire wegen treffen de verkeerden

BOVAG en RAI: Tolpoorten op secundaire wegen treffen de verkeerden

De helft van alle automobilisten op de secundaire wegen in filegebieden krijgt bij rekeningrijden ten onrechte een rekening. Dat is de conclusie van het onderzoeksbureau Traffic Test dat dit in opdracht van BOVAG en RAI onderzocht heeft. Uit een enquête onder weggebruikers op provinciale wegen rond Rotterdam en Amsterdam blijkt dat 48 procent niet de snelweg op gaat. Dit betekent dat zij na invoering van rekeningrijden moeten gaan betalen voor files waar ze part noch deel aan hebben. In de plannen rond rekeningrijden worden tolpoorten geplaatst op secundaire wegen om sluipverkeer tegen te gaan.

BOVAG en RAI zien in de uitkomst van het onderzoek een bevestiging dat rekeningrijden leidt tot ongewenste gevolgen. Aan de éne kant lost rekeningrijden het fileprobleem niet op. Nu blijkt ook nog eens dat de helft van de dagelijkse rekeningen op de secundaire wegen terecht gaan komen bij automobilisten die helemaal niets met het fileprobleem van doen hebben. Iedere keer als ze een tolpoort passeren kost ze dat tussen de 5 en 7 gulden. Dat kan op jaarbasis al gauw oplopen tot zo'n 1500 gulden.

Andere opvallende uitkomsten uit het onderzoek zijn: 90 procent van de ondervraagde personen geeft aan dat, als gevolg van de werk- en schooltijden, de reis niet buiten de ochtendspits kan worden gemaakt. Voor 53 procent is er geen alternatief voor de auto. Uit de ritmotieven blijkt dat het in 85 procent van de gevallen gaat om woon-werk. In 8 procent van de gevallen gaat het om privé verkeer. Daarbij wordt het wegbrengen van kinderen naar school en naar de crèche het meest genoemd.

Voor het onderzoek zijn in totaal 2.016 enquêteformulieren uitgereikt op vier locaties rond Rotterdam en Amsterdam. In Rotterdam ging het om de N218 en de N210. In Amsterdam lagen de punten op de N247 en de N201. In totaal hebben 803 personen de enquêteformulieren ingevuld en geretourneerd.

Deel: ' Tolpoorten op secundaire wegen treffen verkeerden '
Lees ook