Gemeente Haarlemmermeer
* Persberichten


+ 6 april 2000

... Toolenburg behoudt haar 'groene' speelveld

Wethouder van Popering heeft op donderdag 30 maart 2000 afspraken gemaakt met de omwonenden van het speelveld Merckenburg in Toolenburg. Zij heeft naar aanleiding van 600 ingediende protesthandtekeningen tegen het asfalteren van het speelveld besloten het groene speelveld te behouden en op te knappen. Het speelveld Merckenburg blijft een speelveld van gras. Wethouder van Popering heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Merckenburg om de toekomst van het speelveld te bespreken. Zij heeft tijdens haar bezoek een aantal toezeggingen gedaan zodat het speelveld omgebouwd kan worden tot een sportveld. Volgende week bekijkt de dienst Openbare Werken van de gemeente welke maatregelen zij hiervoor moet treffen. Omdat het veld op dit moment een drassig speelterrein is controleert de gemeente de huidige drainage die voor de afvoer van het water zorgt en vervangt deze eventueel. Als uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond van het veld uit te veel klei bestaat voegt de gemeente een laag zanderige grond toe. Als laatste maatregel wordt het gras voor het nieuwe veld ingezaaid. De gemeente financiert de opknapbeurt uit het budget dat bestemd was voor de asfaltering van het speelveld.
De uitvoerende werkzaamheden aan het speelveld starten in de tweede week van mei, na de schoolvakantie. Wethouder van Popering heeft hiervoor gekozen zodat de kinderen tijdens de meivakantie op het veld kunnen spelen. Als de scholen na de meivakantie weer zijn begonnen, krijgt het gras de kans te groeien en is het veld klaar voor de grote vakantie. Zodra het gras is ingezaaid plaats de gemeente een hek rond het speelveld om te voorkomen dat men het bezaaide veld vernielt. Wethouder van Popering heeft de omwonenden verzocht om er op toezien dat niemand het veld betreedt. Na een jaar wordt de kwaliteit van het veld bekeken. Als het veld weer in slechte staat verkeerd zal er weer overleg plaatsvinden tussen de wethouder, betrokken ambtenaar en omwonenden om tot een oplossing te komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Toolenburg behoudt haar 'groene' speelveld '
Lees ook