Gemeente Hilversum


Toon voor nieuw cultuurbeleid gezet

Instandhouding van culturele voorzieningen, versterking van de toeristische sector, behoud van het cultureel erfgoed en structurele aandacht voor cultuureducatie in het programma-aanbod van gesubsidieerde kunstinstellingen. Het zijn enkele hoofdlijnen van de nieuwe cultuurvisie, waarmee burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag hebben ingestemd. Op basis van de visie, die op 29 november zal worden besproken met vertegenwoordigers van culturele instellingen, verschijnt begin volgend jaar een nieuwe cultuurnota.

De hoofdlijnen zijn een vervolg op de nota Culturele Zaken (1994), die afgelopen jaar werd geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie signaleert de visie een aantal knelpunten. Zo laat de bedrijfsvoering van enkele culturele instellingen te wensen over en zijn zowel de professionele kunst als de amateurkunst de afgelopen jaren nauwelijks gestimuleerd.

De instandhouding van een culturele infrastructuur, in de nota Culturele Zaken als belangrijkste cultuurtaak beschreven, blijft ook in de nieuwe visie overeind.

Daarnaast bepleit de visie dat instellingen zich inspannen om het maatschappelijk bereik van cultuur te vergroten. Die inspanning zal worden meegewogen bij de beoordeling van het werk van instellingen.

De cultuurvisie is verkrijgbaar via de afdeling beleid van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (tel. 6292809) of kan worden opgevraagd via de web-site van de gemeente Hilversum.

Deel: ' Toon voor nieuw Hilversums cultuurbeleid gezet '
Lees ook