CBE GROUP BV

Top bedrijfsleven bespreekt aanpak convenant minderheden

Een groot deel van de top 100 bedrijven die het convenant minderheden hebben ondertekend, steekt aanstaande woensdag 29 mei de hoofden bij elkaar. Tijdens een ronde-tafelbijeenkomst worden de activiteiten besproken die de bedrijven ondernemen om de in- en doorstroom van minderheden, op alle niveaus binnen de organisaties, te bevorderen. Het uitwisselen van deskundigheid en ervaring op het gebied van diversiteitsbeleid staat op deze dag centraal. De ronde-tafelbijeenkomst is een initiatief van de CBE Group. Deze innovatieve adviesorganisatie ondersteunt reeds jarenlang grote bedrijven en instellingen op het gebied van verander-, capaciteits- en diversiteitsmanagement, zoals bij projecten die de instroom, binding en doorstroom van minderheden moeten verbeteren.

Succesvolle diversiteit

Omdat de samenstelling van de beroepsbevolking aan grote veranderingen onderhevig is, wordt diversiteitmanagement noodzakelijk om een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting in de toekomst te waarborgen. Gebleken is dat veel organisaties diversiteitprojecten initiëren, maar daarbij vaak te eenzijdig naar de onderkant van de arbeidsmarkt kijken en/of verzuimen binnen hun organisatie de voorwaarden te realiseren voor succesvolle diversiteit. Daarnaast blijkt dat bij veel organisaties dezelfde knelpunten optreden en behoefte ontstaat aan relevante informatie, goede raad over de implementatie van diversiteitmanagement en praktische instrumenten die multi-proof zijn. Om niet iedereen hetzelfde wiel te laten uitvinden en te leren van elkaars bevindingen worden op de bijeenkomst van 29 mei a.s. best-practices uitgewisseld. Daarbij zullen niet alleen succesvolle methoden aan de orde komen, maar ook instrumenten die in de praktijk zeer toepasbaar blijken.

Bedrijven die bij de ronde-tafelbijeenkomstaanwezig zullen zijn, zijn onder andere VendexKBB, McDonalds, Coca Cola, Bloemenveiling Aalsmeer, Nedcar, Nuon, Sony Logistics, PCM Uitgevers, Academisch Ziekenhuis Groningen, Thuiszorg Amsterdam en ROC Amsterdam. Mevrouw Eddini, projectleidster minderheden-convenant van VendexKBB, zal in een presentatie een omvangrijk pilotproject toelichten rondom de in- en doorstroom van allochtoon personeel binnen een van de onderdelen van het concern. De heer Blaauw, directeur Human Resources van McDonalds Nederland, levert eveneens een bijdrage. Dit bedrijf ontving in 2000 de prijs voor succesvol multicultureel personeelsbeleid van de Stichting van de Arbeid. Na de beide inleidingen zullen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over diversiteit en hun ervaringen, successen en knelpunten over het voetlicht brengen, waarbij CBE de rol op zich neemt de discussie te leiden en aanbevelingen te formuleren.

CBE Group

De CBE Group organiseert deze bijeenkomst voor de tweede maal, vanuit haar grote expertise en ervaring op het gebied van verander-, capaciteits- en diversiteitsmanagement. CBE Group is betrokken bij de verbetering van (diversiteits)management binnen diverse convenantbedrijven en andere organisaties, zowel in de profit-, als in de non-profitsector. CBE Group is een middelgroot adviesbureau, bestaat reeds 15 jaar en is gevestigd te Amsterdam. De opdrachtgevers zijn afkomstig uit de sectoren Overheid & Bestuur, Onderwijs & Cultuur en Zakelijke dienstverlening & Industrie. CBE Group ondersteunt organisaties bij het bereiken van betere resultaten via een goede balans tussen mens, proces en organisatie.

Deel: ' Top bedrijfsleven bespreekt aanpak convenant minderheden '
Lees ook