MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

TOPBERAAD PMR WORDT VOORTGEZET

Naar aanleiding van het bemiddelingsvoorstel van de heer Alders, hebben de betrokken partijen donderdag besloten het Topberaad PMR voort te zetten onder leiding van de heer Alders. In het Topberaad vindt overleg plaats tussen de betrokken overheden en de maatschappelijke organisaties (waaronder de natuur- en milieu-organisaties en de werkgevers- en werknemersorganisaties) over de plannen van PMR, alvorens politieke besluitvorming hierover plaatsvindt. Komende maanden staan de plannen voor het zoeken naar ruimte in het bestaand Rotterdamse gebied en voor de 750 ha natuur- en recreatieterrein op de agenda van het Topberaad. Daarna worden deze plannen gelijktijdig met de uitkomsten van de marktconsultatie PMR, die in december start en die onder andere de plannen voor landaanwinning omvat, besproken in het Topberaad. Op dat moment zullen de partijen bezien of het vertrouwen gaandeweg voldoende hersteld is. Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter van de onafhankelijke Begeleidingscommissie PMR, waarvan de heer Alders tot op heden voorzitter was.

Doel van het Project Mainportonwikkeling Rotterdam is de mainport Rotterdam te versterken en de kwaliteit van de leefbaarheid in Rijnmond te verbeteren. PMR is een samenwerkingsverband van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, Financiën, LNV, Economische Zaken, de gemeente Rotterdam, de stadsregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland. In het Topberaad nemen naast deze partijen ook deel: Consept, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu, VNO-NCW, FNV, ANWB, Nederland Distributieland, Unie van waterschappen.

Deel: ' Topberaad PMR wordt voortgezet onder leiding van Alders '
Lees ook