‘Topinkomens ontspringen de dans met nieuw regeerakkoord’


Eindhoven, 20121101 -- Het zijn vooral de hoge inkomens die profiteren van het regeerakkoord, concludeert vergelijkingssite Geld.nl op basis van enkele berekeningen. “Het effect van de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt voor iemand met een topinkomen volledig teniet gedaan door het belastingvoordeel dat het verlagen van hoogste schrijf oplevert”, zegt Paul Huibers van Geld.nl. “Daarnaast valt het effect van de beperkte hypotheekrenteaftrek voor deze inkomens behoorlijk mee.”

Wie een inkomen heeft van een 200.000 euro of meer op jaarbasis, zal door de plannen in het regeerakkoord dat PvdA en VVD hebben gepresenteerd, fors minder inleveren dan iemand met een modaal (33.000 euro) of twee keer modaal inkomen, berekende Geld.nl. “De inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt er weliswaar voor dat deze mensen ruim 4.000 euro meer kwijt zijn aan de zorgverzekering in 2014 dan nu het geval is, maar doordat de schijven voor de inkomensbelasting in 2014 ook worden aangepast, wordt dit effect voor hen ruimschoots gecompenseerd”, stelt Huibers. “De belastingdruk neemt namelijk voor hen eveneens met 4.000 euro af.”

Hypotheekrenteaftrek

Ook het effect van de hypotheekrenteaftrek is, volgens Huibers, voor de hoogste inkomens te verwaarlozen. Het tarief waartegen de hypotheekrente wordt afgetrokken, neemt vanaf 2014 jaarlijks met een 0,5 procent af tot aan 38 procent in 2026. Stel: je hebt nu een hypotheek van 800.000 euro. Je betaalt hierover 5 procent aan hypotheekrente. Dit betekent dat je jaarlijks 40.000 mag aftrekken van je belastbaar inkomen. In 2014 mag je dat tegen 49 procent aftrekken en 2015 tegen 48,5 procent. Een half procent per jaar betekent dat je jaarlijks 200 euro meer aan belasting betaalt. “Dat effect valt dus reuze mee, stelt Huibers.”

“Het mag duidelijk zijn dat de VVD in deze onderhandelingen als winnaar uit de bus is gekomen”, concludeert Huibers. “Hun achterban, waaronder traditioneel de hoogste inkomens, wordt nauwelijks geraakt door het regeerakkoord. Zij zijn dus eigenlijk spekkoper”.

Inkomensafhankelijke zorgpremie

In 2014 wordt de premie voor de zorgverzekering inkomensafhankelijk, vermeldt het regeerakkoord.  Bovenop de nominale premie van 255 euro wordt een inkomensafhankelijke premie geïnd van 11,1 procent. Deze heffing wordt geïnd over het deel van het inkomen dat ligt tussen het minimuminkomen en maximaal twee keer modaal. Hier staat tegenover dat het tarief voor de derde schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 42 naar 38 procent. “Het zijn vooral de mensen met een inkomen van 2 keer modaal die hierdoor het hardst gepakt worden”, stelt Huibers. De hogere inkomen hebben minder last van deze inkomensafhankelijke premie omdat deze is gemaximeerd op twee keer het modale inkomen. De hogere inkomens profiteren daarnaast ook veel meer van de lagere loonbelastingen. In de berekeningen van Geld.nl gaan de topinkomens er dan jaarlijks ook nauwelijks op achteruit.

 Topinkomens spekkoper

Het zijn niet de topinkomens die geraakt worden door het nieuwe regeerakkoord. Ook lagere en modale inkomens komen er goed vanaf met dit nieuwe akkoord. Het zijn de Nederlanders die ongeveer 2 keer modaal verdienen die moet gaan betalen voor de plannen van dit nieuwe kabinet. “Het streven van de nieuwe regering om eerlijk te delen en samen bruggen te bouwen is dus voor één groep helaas niet waarheid”, stelt Huibers. “En dat juist de PvdA de topinkomens de dans laat ontspringen, is hoogst opvallend te noemen.”

Over Geld.nl

Geld.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor financiële producten. Maandelijks raadplegen ongeveer 200.000 Nederlanders de vergelijkingen op Geld.nl.

Geldnl


Deel: ' ‘Topinkomens ontspringen de dans met nieuw regeerakkoord’ '
Lees ook