HE


18 februari 1999
Nummer: 99.13

Topopleiding muziek in Oost Nederland
De drie conservatoria in Oost Nederland - gevestigd te Arnhem, Enschede en Zwolle - werken reeds enige tijd samen op het gebied van de vakopleiding Muziek. Om deze samenwerking verder te intensiveren hebben de besturen van deze conservatoria op 1 januari jongstleden de Stichting Messiaen Academie opgericht. De academie zal zich in het bijzonder richten op de voortgezette vakopleiding muziek.

De Messiaen Academie zal met gebruikmaking van de deskundigheid en voorzieningen van de drie conservatoria zorgdragen voor de verdere beroepsontwikkeling van talentvolle en veelbelovende muziekvakstudenten. Afgestudeerden van deze drie, maar ook van andere conservatoria in binnen- en buitenland, kunnen na het afleggen van een toelatingsexamen tot de Messiaen Academie worden toegelaten. Studenten aan de Messiaen Academie kunnen de opleiding in Arnhem, Enschede en Zwolle volgen.

De muziekcultuur in Oost Nederland is sterk ontwikkeld. Behalve de drie conservatoria zijn er in dit gebied tevens een tweetal symfonieorkesten en een operagezelschap gevestigd waarmee tal van samenwerkingsvormen is ontwikkeld. Via het internationale netwerk "CHAIN" wordt bovendien op uitwisselingsbasis samengewerkt met een twintigtal Europese conservatoria. Deze totale muzikale infrastructuur biedt de studenten van de Messiaen Academie vele mogelijkheden om op een kwalitatief hoogwaardig, internationaal georiënteerd niveau zich te ontwikkelen tot een bekwaam, veelzijdig musicus.

laatste wijziging gemaakt op: 19-02-99

Deel: ' Topopleiding muziek in Oost Nederland '
Lees ook